23 jan

Aanbod › Cursus

Scholing VVE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Helmond

23 januari 2019 18:45 - 21:45 u. Cacaofabriek, Cacaokade 1 Helmond €525,-

Ben jij op zoek naar een basiscertificaat VVE? Een VVE-scholing die dient als basis voor of aansluit bij VVE programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier? Dan is de scholing VVE-bekwaam iets voor jou.

€525,-

 Doelen VVE-bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

De scholing VVE-bekwaam biedt

 • zeven bijeenkomsten van drie uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE-bekwaam (voldoet aan eisen wet IKK)

Data

Deze scholing bestaat uit de volgende bijeenkomsten (elke bijeenkomst start om 18:45 en duurt tot 21:45 uur):

 • woensdag 23 januari 2019
 • woensdag 13 februari 2019
 • woensdag 20 maart 2019
 • woensdag 3 april 2019
 • woensdag 15 mei 2019
 • woensdag 5 juni 2019
 • woensdag 26 juni 2019

Kenmerken

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Jonge kind
 • Werken met individuele kinderen
 • Werken met kinderen in de groep
 • VVE bekwaam
 • Wet IKK
 • Erkend VVE certificaat
 • spelbegeleiding
 • spelend leren

Inschrijven