Renske de Wit

adviseur

Mijn missie binnen het onderwijs is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, met name kinderen met speciale behoeften.

Sommige kinderen hebben net dat beetje extra nodig om weer plezier te krijgen in het leren of hun zelfvertrouwen terug te vinden. Zien dat dat is gelukt en dat kinderen stapjes maken, hoe klein soms ook, is het mooiste wat er is binnen het werk in het onderwijs.

Binnen BCO Onderwijsadvies vervul ik de rol van dyslexiebehandelaar. Wekelijks begeleid ik kinderen in de vertrouwde omgeving van hun eigen basisschool. Op een gestructureerde manier krijgen zij hulp bij lezen en spelling en wordt er aandacht besteed aan hun zelfvertrouwen. Elk kind heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en het is dan ook steeds weer een uitdaging om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke behoeften van elk kind. De band tussen het kind en de behandelaar is daarbij van groot belang.

Al vroeg wist ik dat ik graag met kinderen wilde werken en graag mensen wilde helpen. Toen ik eenmaal de keuze had gemaakt voor Pedagogische Wetenschappen, wist ik dat ik helemaal op mijn plek zat. Ik koos voor de afstudeerrichting ‘Leren en ontwikkeling’ en heb met veel plezier stage gelopen op een school voor speciaal basisonderwijs. Na afronding van mijn studie in 2012 ben ik aan de slag gegaan als dyslexiebehandelaar. 

Dit zijn mijn aandachtsgebieden: