Privacybeleid

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG.

Verwerking (persoons)gegevens

BCO Onderwijadvies en -ondersteuning houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze verwerkersovereenkomst en onze privacyverklaring persoonsgegevens.

Download verwerkersovereenkomst

Download privacyverklaring persoonsgegevens

De (persoons)gegevens die je op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door BCO Onderwijadvies en -ondersteuning zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door jouw aangevraagde dienst en communicatie daarover met jou, ter beantwoording van jouw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met jou. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Afspraken over het versturen van digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van het marketingautomatiseringsplatform MailChimp.

Wat is er vastgelegd in de wet over het vragen en vastleggen van toestemming?
Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Het delen van persoonsgegevens wordt gezien als een verwerking in de zin van de wet.
Direct marketing is een vorm van marketing waarbij klanten kunnen worden benaderd met advertenties of aanbiedingen voor producten of diensten. Als uitgangspunt geldt dat voor het versturen van elektronische direct marketing berichten toestemming van de klant vereist is. Hierop is een uitzondering: indien de contactgegevens van de klant zijn verkregen in het kader van een eerdere verkoop van een product of dienst, mag een organisatie zonder toestemming berichten versturen naar deze klant. Hierbij is wel van belang dat deze communicatie gaat over gelijksoortige producten of diensten. Daarbij moet in ieder bericht de mogelijkheid worden geboden om af te melden voor de berichten.
Het benaderen van klanten met aanbiedingen voor andere producten of diensten valt niet onder bovenstaande uitzondering en kan daarom alleen plaatsvinden als de klant toestemming hiervoor heeft gegeven. Ook het delen van persoonsgegevens met derden, die deze gegevens vervolgens gebruiken voor hun eigen marketing doeleinden valt niet onder deze uitzondering. Deze derden bieden in die gevallen namelijk andere producten of diensten aan. Voor deze vormen van marketing is daarom toestemming van de betrokkene vereist.

Wat is ons besluit n.a.v. de wet?
In onze digitale nieuwsbrief staan alleen gelieerde diensten. De nieuwsbrief voor het jonge kind bevat alleen informatie die relevant is voor mensen die met het jonge kind werken, het basisonderwijs voor mensen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor mensen uit het voortgezet onderwijs. Daarom kunnen we gebruik maken van de uitzondering op de wet en is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen aan klanten. Voor overige ontvangers van de digitale nieuwsbrief geldt dat toestemming gevraagd dient te worden.

In het kader van de AVG wordt voortaan bij elke digitale nieuwsbrief een link naar onze Privacyverklaring opgenomen.

Wat verstaan we onder een klant?
Onder een klant verstaan we iemand met wie we een overeenkomst hebben (gehad). Dit kan op basis van een offerte zijn maar kan ook een inschrijving op een cursus/voor een seminar zijn. Zij hebben zelf actief hun gegevens met ons gedeeld, we hebben ze niet opgezocht.

Afspraken over het versturen van papieren reclamepost

Incidenteel sturen wij een papieren mailing naar onze klanten, bijvoorbeeld in de vorm van een (kerst)kaart of folder. Ook hier maken wij gebruik van de uitzondering in de wet. We toetsen per keer of het gebruik van de gegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de klant zijn/haar gegevens heeft gedeeld. Indien dit overeenkomt mogen wij reclamepost sturen zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Een klant kan wel altijd zijn/haar toestemming intrekken en dan mag je dus geen reclamepost meer sturen.

Mogelijkheid tot afmelden

Ben je klant of heb je je ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief maar wil je de informatie niet meer ontvangen? Dan kun je je afmelden via de optie in de mailberichten.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de Google-Analytics cookie (deze tool geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen) en een cookie voor de Hotjar-software (Wij gebruiken Hotjar om onze pagina’s te optimaliseren en zo de meest relevante informatie te tonen op de beste plekken. Deze cookie houdt onder andere bij of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Dit cookie kan u niet persoonlijk identificeren, het cookie weet niet wie u bent (naam), wat uw adres of e-mailadres is.)

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van BCO Onderwijadvies en -ondersteuning en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. BCO Onderwijadvies en -ondersteuning heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van BCO Onderwijadvies en -ondersteuning geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van BCO Onderwijadvies en -ondersteuning een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van bco-onderwijsadvies.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (BCO Onderwijadvies en -ondersteuning) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging van privacybeleid

BCO Onderwijadvies en -ondersteuning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.