Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2

€ 690,- voor 7 bijeenkomsten

Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2

Inhoud scholing
  • Zeven bijeenkomsten van 2 uur & een kwartier: VVE beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, (senso)motorische ontwikkeling, rekenontwikkeling en ouderbetrokkenheid; 
  • Voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers;
  • Bewijs van deelname VVE scholing voor onderwijsprofessionals groep 1-2.
Data

Op dit moment hebben we 3 scholingen op 3 verschillende locaties*: Eindhoven, Venlo en Helmond.

*Een aanbod voor een eigen locatie op maat afstemmen? Neem gerust contact op met één van de adviseurs. 

Belangrijke informatie

Startdatum 14 september 2023

Locatie: Eindhoven

Startdatum 27 september 2023

Locatie: Venlo

Startdatum 11 oktober 2023

Locatie: Helmond

€ 690,- voor 7 bijeenkomsten*

*Er is de mogelijkheid om de scholing uit te breiden met een locatie bezoek en/of coaching op jouw werkplek. Indien gewenst zal de adviseur hierover afstemmen met de deelnemer.

Doelen Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2:

  • Kennis hebben van actueel landelijk en gemeentelijk VVE-beleid.
  • Kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop zij leren.
  • Doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen.
  • Weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien.
  • Kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen.
  • Spel inzetten als ontwikkelingsmotor.
  • Ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

€ 690,- voor 7 bijeenkomsten

Meer informatie?

Neem contact op met de adviseur VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2