Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2

Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2

Inhoud scholing
  • Zeven bijeenkomsten van 2 uur & een kwartier: VVE beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, (senso)motorische ontwikkeling, rekenontwikkeling en ouderbetrokkenheid; 
  • Voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers;
  • Bewijs van deelname VVE scholing voor onderwijsprofessionals groep 1-2.
Data

Er is op dit moment geen scholing gepland. Een aanbod voor een eigen locatie op maat afstemmen? Neem gerust contact op met één van de adviseurs. 

Doelen Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2:

  • Kennis hebben van actueel landelijk en gemeentelijk VVE-beleid.
  • Kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop zij leren.
  • Doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen.
  • Weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien.
  • Kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen.
  • Spel inzetten als ontwikkelingsmotor.
  • Ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Meer informatie?

Neem contact op met een van de adviseurs VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2.