TERUG NAAR ONS TEAM

Nicky van Gerwen

senior adviseur

Nicky van Gerwen

senior adviseur

"Iedereen is uniek, dat vraagt om maatwerk."

Ik ben ervan overtuigd dat binnen goed onderwijs plaats is voor ieders talent. Dit geldt voor de kinderen in de klas én voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Mijn missie is dan ook om het onderwijs zo in te richten dat al deze talenten optimaal benut en doorontwikkeld kunnen worden.

In mijn werk als adviseur start ik altijd vanuit de kansen en kwaliteiten. Onderwerpen waar mijn expertise ligt zijn onder andere gepersonaliseerd leren, onderzoekend leren en het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerkrachten en kinderen. Ik heb bijna 10 jaar ervaring als leerkracht in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Als leraar van moeilijke groepen heb ik een krachtige onderwijsinhoud weten te creëren door talenten en kwaliteiten van leerlingen te benutten via onderzoekend en gepersonaliseerd leren. Het vertrouwen in leerlingen en het geven van verantwoordelijkheden waren daarbij essentieel. Door mijn enthousiaste werkwijze, waarbinnen ik ruimte creëer voor ieders authenticiteit, weet ik anderen te raken en mee te nemen.

Publicaties

Bokkers, S., Gerwen, N. van, Geraads, A., Wienen, B., Hulstijn, N., Janssen, M., Titulaer, S., Stammen, L. & Ven, M. van de (2020). Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs. Venlo: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. https://publicaties.bco-onderwijsadvies.nl/hgpd/magazine