Didactiek: leren optimaliseren

Didactiek is de kern van je beroep. Je denkt goed na over een logische opbouw van je lessen of kiest een geschikte methode die je daarbij helpt, je wisselt werkvormen af, houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en weet ze te motiveren. Daarnaast spelen ontwikkelingen een rol. Hoe zet je nieuwe media in? Of hoe houd je rekening met inzichten uit breinonderzoek?

Er zijn verschillende vormen die je kunt toepassen om het onderwijs te verrijken:

Bewegend leren

Je wilt als school iets met bewegend leren en bent op zoek naar handvatten. Maar waarom bewegend leren? We weten dat niet-zittende vormen altijd zorgen voor een betere voeding van de hersenen dan zittende vormen. Goed gevoede hersenen kunnen nieuwe informatie beter oppikken, verwerken, onthouden en terughalen. Als je weet dat er zo geleerd wordt dan zou je ook op die manier les moeten geven. Coöperatieve werkvormen geven hierin veel mogelijkheden.

Integreer bewegend leren in je onderwijs: het is meer dan ‘ren je rot’-spelletjes waarbij de kinderen bewegen, zorg dat het écht onderdeel wordt van het leerproces van het kind

Een groot misverstand is dat bewegend leren enkel het aanbieden is van spelletjes buiten of in het speellokaal: het is veel meer dan dat. Juist in het eigen lokaal of leeromgeving zijn er veel mogelijkheden om het écht  onderdeel te maken van het leren van de kinderen.

Onderzoekend leren

Leerlingen en leerkrachten zijn in de afgelopen jaren blootgesteld aan een aantal ontwikkelingen waar ze hiervoor nooit mee te maken hadden. Het is onze taak om hen hier zo goed mogelijk toegerust mee aan de slag te laten gaan. Onderzoekend leren kan daarbij helpen.

Ze moeten vooral leren wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen - Piaget

We zien op scholen waar onderzoekend leren al toegepast wordt dat leerlingen gedurende het proces steeds meer kennis en vaardigheden opdoen om zelf écht tot leren te komen. Daarnaast ontwikkelen zij inzichten om problemen en vraagstukken zelf op te lossen zodat ze hun eigen ontwikkeling kunnen sturen en regisseren. Om hiertoe te komen zullen een aantal andere keuzes gemaakt moeten worden in het onderwijsaanbod. Het werken naar een eindproduct zal ondergeschikt worden aan het belang van het proces en de rol van de leerkracht zal steeds meer een coachende zijn. Op deze manier stel je kinderen in staat weloverwogen keuzes te maken, leer je hen het zelf te doen en kunnen zij flexibeler acteren om zo op toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Methodekeuze onderzoekend leren of WO/OJW

Je vraagt je als school af of je huidige methode voor onderzoekend leren of Wereldoriëntatie/Oriëntatie op jezelf en de wereld nog past binnen jullie visie of bent op zoek naar een nieuwe methode. Onze adviseurs hebben kennis van o.a. Blink Wereld, Faqta, Topontdekkers, IPC, Jeelo, Naut Meander Brandaan, Wijzer en Da Vinci en hebben hierdoor een compleet beeld van de methodes die op dit moment op de markt zijn en wat ze van een schoolteam vragen.

Coöperatief leren

Samenwerking wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Het vraagt om vaardigheden van leerlingen en leerkrachten. Coöperatief leren is een gestructureerde wijze van samenwerking, waardoor leerlingen beter presteren, actief en betrokken zijn, meer gemotiveerd zijn en sociaal vaardiger worden.

Als onderwijs slechts één doel zou hebben, als alle leerlingen op dezelfde manier zouden leren en als hun hersenen op dezelfde manier zouden werken, hadden we misschien maar één werkvorm nodig

Het werken met coöperatieve leerstrategieën is een effectieve aanvulling op de onderwijspraktijk. Het is een middel waarmee de leerkracht tegemoet komt aan de natuurlijke behoeften van leerlingen: praten en doen, dus interactie, actief en betrokken zijn.

Effectieve instructie met het instructiemodel EDI of IGDI

Ben je op zoek naar een manier om de kwaliteit van je instructie te verbeteren? Het verbeteren van de kwaliteit van de instructie is nog steeds een beproefde werkwijze om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het instructiemodel leent zich goed voor het differentiëren naar niveau, zodat de leraar het onderwijs kan aanpassen op de behoeften van leerlingen. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het werken met de directe instructiemodellen EDI en IGDI. Wij koppelen de implementatie van een instructiemodel altijd aan de situatie op jouw school en zetten het in combinatie met coöperatieve werkvormen in. Een groot voordeel hiervan is dat je het meteen in de praktijk kunt toepassen en het echt aansluit op de vraag die er ligt.

Eigenaarschap

In bovenstaande vormen van onderwijs komt vrijwel altijd het begrip eigenaarschap aan bod. Hoe kun je de leerling meer keuzeruimte en regie geven zonder dat je het onderwijsaanbod volledig moet omgooien? Lees het blog Geef het kind de regie over zijn eigen leren en ontwikkeling van Nicky van Gerwen ter inspiratie.

Wat kunnen wij betekenen?

Elke situatie is uniek dus vraagt om een aanbod op maat. Onze adviseurs kunnen je hierbij inspireren, informeren en begeleiden en vertrekken altijd vanuit jouw dagelijkse praktijk: je didactiek, methodes en groep.