Interim-management

Tijdelijke interim-professional of manager met kennis van de kinderopvang of het onderwijs nodig?

Het wegvallen van een medewerker in je organisatie kan heel vervelend zijn. Heb je behoefte aan een tijdelijke oplossing? Voor een overbrugging of om een specifiek probleem/ontwikkeling aan te pakken? Wij zijn in staat om op korte termijn één of meerdere interim professionals (leidinggevenden en gedragswetenschappers) aan te bieden. Iedere interimmer brengt een brede variatie aan kennis, competenties en ervaringen met zich mee. Samen kijken we naar de juiste match voor jouw organisatie.

Wij kunnen professionals bieden als tijdelijke invulling voor een:

> (deel)Teamleider

> Integraal schoolleider

> Bovenschools beleidsmedewerker

> Intern begeleider

> Gedragswetenschapper

> Zorgcoördinator

> Ondersteuningscoördinator

> Psychologisch-pedagogisch assistent

Wil je meer weten over de inzet van een interim-manager of professional?

Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.