TERUG NAAR ONS TEAM

Miranda van Esch

waarnemend directeur-bestuurder

Miranda van Esch

waarnemend directeur-bestuurder

"Het denken in kansen biedt perspectief. Juist op momenten waarop dit niet vanzelfsprekend lijkt."

Dat doe ik graag met professionals in het onderwijs. Zo kunnen we – ieder vanuit onze eigen rol- talenten, kansen en mogelijkheden van ieder kind vergroten. Of dit nu rechtstreeks met een school is, of indirect samen met andere betrokkenen uit het onderwijs.

Kijken naar wat wel lukt en kan, zoeken naar samenhang en samenwerking, samen creëren, en van hieruit werken aan haalbare doelen en een gewenste verandering, inspireert me en geeft me voldoening. Maatwerk, om aan te sluiten bij het veranderproces van een school of een bestuur, vind ik hierin een vereiste. Zoeken naar de juiste afstemming, door in gesprek te zijn en aanvullend te zijn aan elkaar, zijn voor mij een belangrijk ingrediënt voor een samenwerking.

Binnen BCO ben ik werkzaam als adjunct-directeur en senior adviseur. Als adviseur werk ik samen met scholen aan sociale veiligheid. Een fijne en veilige plek voor iedereen op school, waar je jezelf kan zijn en je je kan ontplooien, is voor mij een basis om tot leren te komen. Als leerkracht ben je daarin onmisbaar. Daarom lever ik graag een bijdrage aan jouw professionele ontwikkeling.

Ruim 12 jaar geleden ben ik gestart als adviseur/gedragswetenschapper in de leerlingondersteuning. In deze rol voerde ik op basisscholen consultatiegesprekken en onderzocht en behandelde ik leerlingen. Ik kwam er al snel achter dat het HGPD-denken en -doen én het pedagogisch optimisme sterke instrumenten zijn om een volgende stap in een ontwikkeling van een leerling en jou als onderwijsprofessional te zetten.

Mijn gedrevenheid en passie, die ik voorheen kwijt kon in een topsportcarrière, brengen mij ver en maken mij nieuwsgierig naar onderwijsontwikkeling, jouw verandervraag en ontwikkelproces.