Nanneke Hulstijn-Hendrikse is tijdelijk als orthopedagoog onderdeel van een expertiseteam

Auteur:  Guusje Bos Datum:  5 juli, 2021

Nanneke Hulstijn-Hendrikse maakt als orthopedagoog tijdelijk onderdeel uit van het expertiseteam van RBOB De Kempen in regio Veldhoven. In dit interview deelt zij haar ervaringen.

Hoe is de vraag van de organisatie ontstaan?

Sinds het begin van dit schooljaar ben ik tijdelijk onderdeel van het expertiseteam van RBOB De Kempen in Veldhoven, een organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor alle openbare scholen in de brede regio. Kristel de Kaart is teamleider van dit expertiseteam dat bestaat uit orthopedagogen en andere deskundigen met brede expertises. Denk hierbij aan de expertise op het gebied van passend onderwijs, gedrag, rekenen, motoriek & prikkelgevoeligheid en meer- en hoogbegaafdheid. Het expertiseteam zocht al enige tijd naar versterking van het team maar door o.a. verlofaanvragen binnen het huidige team werd deze vraag zo dringend, dat ze besloten het tijdelijke tekort op te vangen met een interim-orthopedagoog. Kristel benaderde BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning met de vraag of een adviseur ruimte had om deze vraag op te pakken. Mijn opdracht is begin van dit schooljaar gestart en loopt nog tot aan de zomervakantie.

Wat zijn je taken binnen het expertiseteam?

Binnen mijn taakstelling participeer ik in het expertiseteam. Vanuit het expertiseteam zorg ik als orthopedagoog voor de begeleiding van enkele RBOB-scholen met onder andere als doel de leerkrachten te equiperen in hun werk op het gebied van passend onderwijs (het benutten van de talenten van alle kinderen). Ik ben gestart met vijf scholen maar inmiddels heb ik er een paar kunnen overhevelen naar de inmiddels aangenomen orthopedagoog van het expertiseteam. Minstens één dagdeel per 3 weken werk ik op elke school. Daarnaast geef ik begeleiding aan scholen die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de leerlingenzorg, de basisondersteuning en de lichte ondersteuning, met continu de aandacht gericht op het professionaliseren van het team. Zo verzorg ik consultaties over kinderen die leerproblemen ervaren. Leerkracht, ondersteuningscoördinator, ouders en ik kijken samen naar wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren en tijdens dit gesprek geef ik handelingsadviezen. Door het kind cyclisch te volgen blijft het in beeld zodat we kunnen ‘bijsturen’ als dat nodig is. Daarnaast bied ik begeleiding bij een overstap naar speciaal onderwijs. Wat ik heel prettig vind is dat ze met het HGPD-gedachtegoed werken om passend onderwijs vorm te geven. Daarnaast heeft het bestuur brede contacten die ze kan inzetten met als streven voor elk kind passend onderwijs te bieden. Binnen de reguliere setting hebben ze dus heel veel mogelijkheden. Er wordt heel duidelijk gekeken naar de ontwikkelkracht van het kind en diens mogelijkheden binnen het regulier onderwijs. Om op die manier zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om zich binnen passend onderwijs te ontwikkelen.

Hoe is het om je interim-opdracht uit te voeren in corona-tijd?

Binnen deze functie is het van groot belang dat je een relatie opbouwt met je gesprekspartners: online is relatie-opbouw lastiger. De scholen zijn hier gelukkig heel flexibel in geweest en hebben meegedacht zodat de kwaliteit niet minder werd doordat vrijwel alles online plaatsvond. De leerlingenzorg is leidend geweest: hoe dan ook moet het goed gaan met alle kinderen op alle scholen.

Het schooljaar loopt langzaam ten einde. Hoe ziet je opdracht er op dit moment nog uit?

Binnen het expertiseteam hebben ze inmiddels een nieuwe orthopedagoog gevonden. Ik ben momenteel samen met collega’s uit het expertiseteam bezig met de stapsgewijze overdracht om te zorgen voor een zachte landing. De nieuwe orthopedagoog pakt intelligentieonderzoeken op en ze verzorgt zelfstandig de consultaties op enkele scholen. Ik denk vooral op de achtergrond mee. Zo hebben we samen voor- en nabesprekingen en coach ik haar waar nodig. Naast de inhoud gaat dit onder andere over gesprekstechnieken. Erg leuk om dit aan iemand mee te kunnen geven die aan het begin van haar loopbaan staat.

Hoe zie jij het expertiseteam van RBOB De Kempen?

Ik ben echt in een warm bad terecht gekomen. Het is een fijn professioneel team om mee samen te werken. Ze werken heel hard vanuit een hoge betrokkenheid en liefde voor hun vak, daar mag het bestuur zeker trots op zijn. Het expertiseteam blijft zich ontwikkelen, ze houden de wet- en regelgeving goed in de gaten en ontwikkelen dit door in de praktijk. Iedereen heeft een hart voor het onderwijs en het kind en dat merk je in alles wat ze doen.

Hoe ervaren de scholen jouw aanwezigheid?

Bij de start van deze opdracht merkte ik dat enkele scholen even moesten wennen aan mijn aanwezigheid. Zij hadden een goede werkrelatie met de vorige orthopedagoog; we moesten elkaar leren kennen. Gelukkig waren we snel aan elkaar gewend. Scholen waren content dat vragen en zorgen opgepakt werden zodat de zorg gecontinueerd werd. Een van de OC’ers gaf mij het volgende terug: ‘Wat stel jij fijne vragen. Je denkt out of the box en zet ons hiermee aan het denken en helpt ons echt verder.’ Dat probeer ik in alle gevallen ook te doen. Ik ben oprecht, analytisch en soms ook scherp en dat wordt gewaardeerd. De scholen zijn content met het feit dat de nieuw aangenomen orthopedagoog start terwijl ik nog (op de achtergrond) aanwezig ben. Zo kan ik bij langlopende leerling-vraagstukken aansluiten bij een multidisciplinair overleg. Ouders hebben dan geen ‘vreemd’ gezicht.

Naast deze interim-opdrachten heb je dit schooljaar nog meer interim-functies vervuld. Kun je hier kort iets over vertellen?
Vanaf eind april tot oktober 2021 vul ik een deel van het zwangerschapsverlof in op 2 scholen in de gemeente Venlo , dit is 1 dagdeel per week. Ik neem in deze de leerlingondersteuning waar voor de bovenbouw van beide scholen. Ik begeleid leerkrachten in het opstellen van een OPP en bij de afstemming bij het adaptief toetsen. Tot slot voer ik de analysegesprekken met de leerkrachten en kijken we naar de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen. Uiteraard pak ik tussendoor allerlei vragen van ouders en leerkrachten op omtrent de leerlingondersteuning.
Vorig schooljaar startte ik in april 2020 met een interim-opdracht die eindigde in oktober 2020. Dit was als lid van de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning van het bestuur Kerobei. Ik zat hier in de rol van gedragswetenschapper.

Wat neem je mee uit je interim-opdrachten?

Ik heb geleerd dat contact met ouders heel belangrijk is, dit komt overal terug. De ouders hebben het eigenaarschap over het proces van hun zoon/dochter. Voldoende aandacht en tijd hiervoor is belangrijk en komt ten goede aan de ondersteuning die school biedt aan de kinderen en de ontwikkeling van de kinderen. Denk aan het voeren van goede gesprekken en het opbouwen van relaties. Als interim-professional ben je tijdelijk aanwezig op een school en zorg je ervoor dat je in een korte tijd draagvlak creëert voor jouw aanwezigheid. Ik doe dit door open te staan voor en te luisteren naar alle professionals.

Het werken volgens de principes van HGPD kom ik gelukkig veel tegen op scholen. Graag diep ik het HGPD-denken – daar waar er ruimte voor is – verder uit zodat het HGPD-handelen van de leerkracht een boost krijgt. Het pedagogisch optimisme en het centraal stellen van de hulpvraag van de leerkracht zijn hierbij essentiële uitgangspunten. Ik neem de leerkrachten en ib’ers mee in het handelingsgericht en oplossingsgericht denken over doelen en acties. Het cyclisch werken en continue denken aan zelfreflectie is, begrijpelijk, best pittig. Leerkrachten en ib’ers staan voor een enerverende taak om passend onderwijs voor elke leerling in hun klas vorm te geven. Het doet me plezier om te merken dat ik hier vanuit mijn rol als interim-professional een bijdrage aan kan leveren en de leerkrachten en ib’ers verder kan helpen in hun ontwikkeling.

Meer weten?

Meer weten over deze aanpak? Neem contact met ons op.