Geef het VVE-beleid in jullie gemeente een boost

Dienst

Als gemeente wil je dat zoveel mogelijk jonge kinderen profiteren van deelname aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat vraagt om afgestemd beleid en zorgt voor kwaliteit. Vanuit onze expertise adviseren wij gemeenten bij het vormgeven van beleid.

De uitvoering van VVE-beleid vraagt om samenwerking tussen partners uit de gemeente: het onderwijs, kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg. Het beleid hangt samen met andere maatschappelijke thema’s: onderwijsachterstanden, laaggeletterdheid, preventief jeugdbeleid, teruglopende leerlingaantallen en nieuwkomers. Tegelijkertijd vragen veranderingen in landelijke regelgeving continu om aandacht. Dat maakt het complex.

Voorbeelden van ons advies en ondersteuning

Wil je als beleidsambtenaar advies bij de coördinatie en uitvoering van beleid of ondersteuning bij een goede afstemming met de VVE-werkgroep?

Opbrengsten van ons advies en onze ondersteuning:

  • Een nieuw beleidsplan VVE
  • Een nieuw subsidiekader voor peuter- en VVE-aanbod in de gemeente
  • Ondersteuning bij de actuele VVE-vragen
  • Een plan met actiepunten voor alle VVE-locaties, gebaseerd op het Inspectiekader VVE: de doorgaande lijnen, de opvang en begeleiding van de kinderen met een VVE-indicering en vroegtijdige signalering en aanpak van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • De resultaatafspraken voor- en vroegschool
  • VVE-convenant
  • De VVE-werkgroep weet wat de VVE-plannen betekenen voor hun specifieke situatie
  • Resultaten en aanbevelingen van de VVE-monitor vertalen naar nieuwe actiepunten en gemeentelijk beleid

Onze opdrachtgevers

BCO adviseert en ondersteunt al meerdere jaren beleidsambtenaren en VVE-werkgroepen in meerdere gemeenten, bijvoorbeeld in Bergen, Echt-Susteren, Helmond, Vaals en Venlo.

Neem voor meer informatie contact op via gemmiederksen@bco-onderwijsadvies.nl of 06 194 919 07.