VVE-monitor: inzicht in bereik, kwaliteit en resultaten

Auteur:  Marc van de Ven Datum:  8 juni, 2020

Hoe goed bereik je kinderen met je VVE-beleid? Hoe ontwikkelen zij zich? Hoe is de samenwerking tussen voor- en vroegschool? En met de ouders? De VVE-monitor van BCO Onderwijsadvies en –ondersteuning wordt in gemeente Helmond gebruikt.

Kort, to the point en visueel. Gemeente Helmond gebruikt de monitor om te sturen én de dialoog aan te gaan met partijen.

‘Je hebt beleid dat door diverse organisaties wordt uitgevoerd. Dan wil je ook weten hoe zij dat doen en of je de gestelde doelen bereikt. De VVE-monitor geeft dat inzicht.’ Aldus Marjolein Winter, beleidsmedewerker onderwijs bij Helmond. Deze gemeente gebruikt de monitor al sinds 2012. De VVE-monitor heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Waar het eerst een lijvig document met veel tekst was, is het nu een kort rapport met heldere tabellen en diagrammen. Marjolein: ‘Dit geeft je snel inzicht in hoe je het doet als gemeente. Een fijn document om ook richting college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad te gebruiken.’

VVE-monitor op maat

Inmiddels gebruiken tientallen gemeenten de VVE-monitor. De kracht van de monitor schuilt volgens verantwoordelijke Miranda Peeters van BCO in een aantal aspecten. ‘Allereerst geeft de monitor niet alleen inzicht in bereik en opbrengsten, maar ook in de kwaliteit. Denk aan scholing en de samenwerking in de doorgaande lijn en met ouders. Het is een combinatie van cijfers en oordelen van de betrokken organisaties op het eigen handelen.’ Als tweede noemt ze het maatwerk. ‘Iedere gemeente heeft zijn eigen VVE-beleid en kiest zijn eigen focus. Die lokale accenten verwerken we in de VVE-monitor.’

Samen met de praktijkmensen

Tot slot noemt ze de aanpak om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. ‘De voor- en vroegscholen vullen een vragenlijst in’, legt Miranda uit. ‘Die vragenlijst hebben we samengesteld met de mensen die de praktijk goed kennen. Dat zorgt er niet alleen voor dat we de juiste vragen stellen, het zorgt ook voor draagvlak. Dat zie je aan de reacties: bijna alle vragenlijsten krijgen we compleet ingevuld terug.’ Ook belangrijk: het invullen van de vragenlijst kost weinig tijd. ‘Je bent er 15 tot 20 minuten mee bezig. Samen met het opzoeken van de resultaten ben je in een half uurtje klaar. Mits je de gegevens op orde hebt.’

Marjolein Winter, beleidsmedewerker onderwijs gemeente Helmond

"Dit geeft je snel inzicht in hoe je het doet als gemeente. Een fijn document om ook richting college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad te gebruiken."

Marjolein Winter, beleidsmedewerker onderwijs gemeente Helmond

Dialoog met partijen

De VVE-monitor is een jaarlijks overzicht. Behalve stuurinformatie – zijn er aanpassingen in het beleid nodig? – biedt de monitor goede input om de dialoog aan te gaan met de uitvoerders van het VVE-beleid over onder meer resultaten, professionalisering, het educatief partnerschap met ouders en de samenwerking tussen voor- en vroegschool. Helmond doet dit nu voor de eerste keer, met praktijkmensen die het beleid daadwerkelijk uitvoeren. ‘We willen graag horen of ze het beeld uit de monitor herkennen, wat ze voor verbetermogelijkheden zien en wat ze zelf al doen, bijvoorbeeld’, aldus Miranda. ‘Partijen die meedoen aan de monitor, kunnen ook een overzicht krijgen van de uitkomsten van hun eigen organisatie. In zo’n rapport staat ook hoe ze het doen ten opzichte van de hele gemeente. Maar het is vooral bedoeld om intern te verbeteren.’

VVE-monitor helpt goede keuzes te maken

Marjolein Winter is blij met de VVE-monitor. ‘De nieuwe presentatie geeft ons snel en goed inzicht. Wij gaan de monitor de komende tijd goed bestuderen en bespreken, kijken of en waar we moeten bijsturen en waar eventueel aanpassingen in het beleid nodig zijn.’ Ze is trots op de grote betrokkenheid van de voor- en vroegschoolse organisaties in de gemeente. ‘Waar velen de VVE-monitor aanvankelijk als een ‘moetje’ zagen, vinden ze het nu fijn dat de monitor er is. Ze zien dat het helpt om de goede keuzes te maken bij de ondersteuning van kinderen. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Wil je ook aan de slag met de kwaliteit van het OAB en de VVE in jouw gemeente?

Tot slot noemt ze de aanpak om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. ‘De voor- en vroegscholen vullen een vragenlijst in’, legt Miranda uit. ‘Die vragenlijst hebben we samengesteld met de mensen die de praktijk goed kennen. Dat zorgt er niet alleen voor dat we de juiste vragen stellen, het zorgt ook voor draagvlak. Dat zie je aan de reacties: bijna alle vragenlijsten krijgen we compleet ingevuld terug.’ Ook belangrijk: het invullen van de vragenlijst kost weinig tijd. ‘Je bent er 15 tot 20 minuten mee bezig. Samen met het opzoeken van de resultaten ben je in een half uurtje klaar. Mits je de gegevens op orde hebt.’

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.