Meer kansen voor het jonge kind met extra ondersteuningsbehoeften

Auteur:  Miranda Peeters Datum:  24 januari, 2020

Een kansrijke toekomst van een kind begint met een kansrijke start. Want, wat in het jonge leven van een kind en zelfs tijdens de zwangerschap gebeurt, is cruciaal voor de ontwikkeling en kansen in het leven van dat kind.

Rondom die kansrijke start zijn ouders en professionals uit de gezondheidszorg, gemeente, kinderopvang en later het onderwijs actief om jonge kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden.

Samenwerking daarbij is van groot belang. Vooral als het in de ontwikkeling hapert. Snel de juiste ondersteuning bieden vergroot dan de kansen van het kind. En dat is nog niet zo eenvoudig. Want iedereen wil het jonge kind de beste ontwikkelkansen bieden, maar heeft daarbij een eigen opdracht, kader of zelfs (beperkt) budget:

  • Gemeenten willen peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften goed in beeld hebben en snel aanbod bieden, maar kunnen hun zorgbudget ook maar één keer toewijzen;
  • Kinderdagverblijven willen hun klanten zo lang mogelijk hun diensten bieden, maar ook de werkbelasting van pedagogisch medewerkers reëel houden;
  • Schoolbesturen willen dat zo min mogelijk peuters direct instromen in het speciaal (basis) onderwijs.

Meerdere landelijke commissies constateren dat samenwerking een belangrijke sleutel is. Ze adviseren te werken met brede teams, over de eigen grenzen heen te kijken, samen budget te creëren en in te zetten, maar vooral: samen aan de slag te gaan. Landelijke wetten en lokale regels veranderen traag, samen tot praktische oplossingen komen kan snel. Hoe doe je dat? Ik denk graag met jullie mee!

Wil je werken aan de kwaliteit van het OAB en de VVE in jouw gemeente?

Meer weten?

Neem contact met mij op voor meer informatie.

Geraadpleegde bronnen: