Een LEA die leidt tot samenwerking en goed onderwijs in jullie gemeente

Dienst

Als gemeente stellen jullie samen met schoolbesturen en kinderopvang een Lokale Educatieve Agenda (LEA) op met gezamenlijke doelen en ambities voor goed onderwijs in jullie gemeente. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming en inhoudelijke expertise. Wij ondersteunen verschillende gemeenten als procesbegeleider én inhoudsdeskundige.

Als gemeente staan jullie binnen het sociaal domein voor verschillende maatschappelijke vraagstukken: laaggeletterdheid, onderwijsachterstanden, armoedebeleid, nieuwkomers, jeugdbeleid en teruglopende leerlingaantallen. Al deze thema’s raken aan onderwijs.
Wij ondersteunen jullie als gemeente om samen met schoolbesturen, kinderopvang en andere betrokken partijen om gezamenlijke ambities en doelen op te stellen om te komen tot een LEA die jullie kunnen vertalen naar concreet beleid. 

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

Wij adviseren diverse gemeenten bij het ontwikkelen van een LEA zowel als procesbegeleider als inhoudelijk deskundige. We evalueren ook (tussentijds) LEA's of ontwikkelen ze door.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Chantal Hünen via chantalhunen@bco-onderwijsadvies.nl of 06 285 320 88.

Kenmerken

  • Regionale Educatieve Agenda REA