Rekenen

Thema

Hoe kun je de regie pakken op je rekenonderwijs? In onze visie op goed onderwijs in rekenen zijn de leerlingen en hun onderwijsbehoeften het uitgangspunt en hebben de school en leerkracht de regie. Zo zijn leerlingen betrokken en behaal je maximale leeropbrengsten.

Theoretisch kader voor goed rekenonderwijs

In het 'theoretisch kader voor goed rekenonderwijs' staan 3 modellen uit 'Protocol ERWD' in samenhang, van boven naar beneden: hoofdfasen binnen een leerljn, drieslagmodel (rekenproces in de rekenles) en handelingsmodel (reken-wiskundige ontwikkeling van een leerling).

In onze aanpak betekent dit dat wij vaardigheden van leerkracht versterken en krachtige verbindingen maken met eigenaarschap, gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en onderzoekend leren. Het ‘theoretisch kader voor goed rekenonderwijs’ gebruiken we daarbij als gemeenschappelijke taal en voor het maken van theoretisch onderbouwde keuzes. 

Beslissingsschema goede rekenles

Rekenen in 2032

Hoe bereid je kinderen voor op de banen van de toekomst en de daar bij horende nieuwe vaardigheden? In het rekenonderwijs verschuift de focus van het ontwikkelen van basale rekenkennis, naar het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Dit vraagt om andere vaardigheden van de leerkracht.

Bekijk ons aanbod

> Gepersonaliseerd rekenonderwijs
> Van problematische naar kansrijke combinatiegroepen
> Coöperatief leren en rekenen
> Kies de methode die past bij jouw school
> De inzet van digitale leermiddelen in het rekenonderwijs

Verbeter de begeleiding van kinderen met rekenproblemen of dyscalculie

Preventief aanpakken van rekenproblemen bij kinderen voorkomt demotivatie en werkhoudingsproblemen. Het signaleren van deze specifieke onderwijsbehoeften, het vormgeven van rekenaanbod en afstemmen van instructie op kinderen met rekenproblemen, vraagt veel van leerkrachten. Ondersteuning van de intern begeleider of een rekenspecialist op school is noodzakelijk.

Bekijk ons aanbod

> Werken met de referentieniveaus en passende perspectieven
> Diagnostische rekengesprekken
> Implementatie Protocol ERWD
> Rekenen in het speciaal (basis)onderwijs
> Onderzoek naar ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie

Hogere rekenopbrengsten

Het verhogen van de kwaliteit van het rekenonderwijs heeft op veel scholen momenteel prioriteit. Wil je als team de schouders onder de rekenopbrengsten zetten? Wij werken al een aantal jaren succesvol met scholen aan het vergroten van de rekenopbrengsten. Onze aanpak richt zich op resultaat op korte termijn en duurzaamheid op lange termijn.

Bekijk ons aanbod

> Hogere rekenopbrengsten: van analyse naar actie
> Kritisch werken met de rekenmethode
> Opbrengstgericht werken met het groepsplan rekenen 

Zet spel bewust in voor rekenen bij kleuters

Goed rekenonderwijs in groep 1 t/m 3 vraagt om leerkrachten die betekenisvol spelaanbod kunnen combineren met korte, doelgerichte rekeninstructies. Zo leggen kinderen met spel een stevige fundament voor het rekenen in de midden- en bovenbouw.

Bekijk ons aanbod

> Spelenderwijs rekenen in groep 1-2-3
> Opbrengstbewust spelen
> Workshopaanbod jonge kind: bouwen aan de bouwhoek

Lerend netwerk voor rekencoördinatoren en -specialisten

Samen de praktijk verbeteren en elkaars expertise benutten. Binnen een netwerk rekenen heb je de mogelijkheid om elkaar te inspireren met 'good practice én samen te leren van complexe casussen. We richten de netwerken in op basis van jullie praktijkvragen. Naast ons eigen netwerk en het begeleiden van bestaande netwerken, denken we ook graag met je mee over het neerzetten van een netwerk binnen jouw schoolbestuur.

Bekijk ons aanbod

> Lerend netwerk voor rekencoördinatoren en rekenspecialisten
> Ondersteuning van jullie netwerk rekenen

Pinterest

Klik hier om naar onze Pinterest-pagina te gaan

Met tips en ideeën voor uitdagend, activerend en inspirerend rekenonderwijs.