Onderzoekend leren

Thema

Ben je als team op zoek naar een manier om de nieuwsgierigheid van leerlingen te gebruiken om de wereld te verkennen? Wil je meer doen om het planmatig, logisch en in samenhang kunnen denken van je leerlingen te stimuleren? De didactiek en pedagogiek van onderzoekend leren kan daar een bijdrage aan leveren. Wij bieden verschillende trajecten op maat om met jouw team te werken aan vaardigheden die nodig zijn om werk te maken van onderzoekend leren op jouw school en in jouw klas.

Kinderen bekijken en onderzoeken hun leefwereld met onbevangen nieuwsgierigheid en verwondering. Onderzoekend leren sluit aan bij die houding en kan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen bij het leren versterken. Onderzoekend leren stimuleert denkvaardigheden en leert hen kritisch te denken. Daarmee concretiseert het ook de 21e-eeuwse vaardigheden. In de denk- en werkstappen van onderzoekend leren worden verschillende kwaliteiten – vaak gelijktijdig – aangesproken en ingezet. In de samenwerking tussen doeners en denkers kun je differentiatie vormgeven. De didactiek van onderzoekend leren komt niet bovenop je programma maar is een andere benadering van leren. Met name bij de wereldoriënterende vakken en bij vakoverstijgende projecten, is onderzoekend leren een kansrijke aanpak.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Wij bieden verschillende diensten, van oriënterende workshops tot meerjarige visie- en invoeringstrajecten. Of trek samen met ons een sprint: een sprint is een vorm van kort-cyclisch (werkplek)leren rond vragen uit de actuele praktijk van de leraar. 

Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van onderzoekend leren en daarnaast werken we samen met deskundigen van instellingen die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren: het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit, Talentenkracht van het Platform Bèta Techniek, Stichting Wetenschap, Technologie en Excellentie, Hogeschool Zuid en Fontys.

Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan onderzoekend leren. Wil je kijken wat bij jouw school past? Neem voor een oriënterend gesprek contact op met Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529782.

Starten met onderzoekend leren

Je wilt als school graag aan de slag met de didactiek van onderzoekend leren, maar waar begin je dan mee? Is er al eens met elkaar gesproken over een visie op onderzoekend leren? Zijn de leerkrachten vaardig in deze didactiek? Wij hebben verschillende korte en langere trajecten waarin we begeleiding aanbieden zodat je als school een goede start kunt maken.

Bekijk ons aanbod

> Onderzoekend leren: hoe dan? Nou zo!  

> Geregisseerd eigenaarschap 

> Visietraject 

 

 

Versterken van leerkrachtvaardigheden

Het goed uitvoeren van de didactiek van onderzoekend leren valt of staat met de vaardigheden van de leerkracht. Daarom is het noodzakelijk om de eigen onderzoeksvaardigheid van jou als leerkracht te actualiseren. We leggen in onze aanpakken het accent op de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om deze didactiek onder de knie te krijgen.

Bekijk ons aanbod

> Creatief denken voor leerkrachten 

> Leerlingen begeleiden bij het stellen van onderzoeksvragen

> Leren reflecteren op onderzoekend leren

 

Methodes

Steeds meer uitgevers hebben een aanbod om de aanpak van onderzoekend leren te ondersteunen. Een goede keuze maken is niet gemakkelijk: er zijn veel factoren die belangrijk kunnen zijn voor jou team. Wij helpen teams bij dit keuzeproces. 

> Onderzoekend leren: keuzehulp methodes 

Werk je als leerkracht met je team met het lesmateriaal van Blink Wereld - geïntegreerd? Heb je behoefte aan meer inzicht en praktische ideeën om invulling te geven aan het onderzoekend en ontdekkend leren? In samenwerking met uitgeverij Blink verzorgen we een training waarin je - met je eerste ervaringen met het materiaal - je lessen nog krachtiger maakt.

> Onderzoekend leren met Blink Wereld Geïntegreerd 

Tools bij onderzoekend leren

Ben je als leerkracht op zoek naar een manier om ict effectief in te zetten tijdens je lessen? Wil je door de inzet van ict het leren verrijken? Moderne media bieden nieuwe mogelijkheden om leeractiviteiten afwisselender, meer op maat, efficiënter en effectiever te maken. Ze helpen om de leerling te activeren, om beter aan te sluiten bij diens leervoorkeuren en ontzorgen jou als leerkracht.

> Aan de slag met ICT in de klas

Hoe doe je een beroep op de verwondering en nieuwsgierigheid van leerlingen? Hoe roep je vragen op die leerlingen uitdagen tot leren? En hoe verbind je die met onderwijsdoelen? Via de didactiek van vraaggestuurd leren, stimuleer je jouw leerlingen om zelf die vragen te formuleren waarop ze antwoord willen.

> Krachtig vraaggestuurd leren 

Een krachtig hulpmiddel binnen de didactiek van het vraaggestuurd/onderzoekend leren is 'mindmappen'. De leerlingen bouwen rond een thema samen met elkaar kennis op en visualiseren deze in een 'klassenmindmap'. 

> Mindmappen: samen met kinderen kennis bouwen