Netwerkbijeenkomst voor Speelpleziertrainers van voorschoolse organisaties

Op donderdag 28 maart 2024 verwelkomen wij de Speelpleziertrainers in de kinder- en peuteropvang graag op de netwerkbijeenkomst.

€ 220,- euro per deelnemer

Deze netwerkbijeenkomst voor interne Speelpleziertrainers in de kinder- en peuteropvang zal verzorgd worden door BCO-adviseurs Gerlie Bremmers en Kelly Theunissen.

Tijdens het eerste gedeelte van de middag gaan we het hebben over de veranderingen rondom de deelnamebewijzen en de certificaten, het aanbieden van Speelplezier in groepen met veel zorgkinderen en het gebruik van een portfolio format voor het opleiden van Speelplezierbegeleiders.

Het tweede gedeelte van de middag staat intervisie centraal – bedenk van te voren welke vraag je tijdens de bijeenkomst wilt bespreken.

 

Belangrijke informatie

28 maart 2024
13.00 - 16.00 uur
Geleen

Hanenhof

€ 220,- per persoon*

*Zie verdere specificaties bij kopje ‘Kosten’

€ 220,- euro per deelnemer

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact op met de trainers Speelplezier.

Inschrijfformulier Netwerkbijeenkomst voor Speelpleziertrainers van organisaties

"*" geeft vereiste velden aan

Indien werkzaam op een school dan graag de schoolnaam opgeven en niet de naam van de stichting.
Indien factuuradres afwijkt van bovenstaand adres dan graag hier het adres inclusief postcode en plaats invullen.
Indien factuur via de mail kan worden gestuurd dan graag hier het e-mailadres invullen.
Toestemming*
Hierbij bevestig ik deelname aan de halfjaarlijkse terugkommiddag voor interne Speelplezierbegeleiders kinderopvang en peuteropvang en ga ik akkoord met de kosten van € 220,- per persoon inclusief een bewijs van deelname.

Let op: het eventueel annuleren van een aanmelding is kosteloos, tot twee weken van tevoren. Indien je later annuleert zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Met het versturen van dit formulier geef ik BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning toestemming om mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring.