TERUG NAAR ONS TEAM

Natasja Wolfs

adviseur

Natasja Wolfs

adviseur

"Je kunt alleen bouwen op een goed fundament: samen bouwen we aan rekenvaardigheid."

Mijn missie is het creëren van realistisch en betekenisvol rekenonderwijs voor alle leerlingen, en dit bereiken we door samen te werken met de leerkrachten die dagelijks voor deze uitdaging staan.

Rekenonderwijs gaat verder dan enkel het volgen van een methode: het vereist flexibiliteit en maatwerk. Mijn aanpak is erop gericht om op het juiste moment de methode los te laten, het geheel te overzien vanuit leerlijnen, en af te wegen wanneer directe instructie zinvol is. Bovendien geloof ik sterk in het spelenderwijs bereiken van rekendoelen en het bieden van ruimte aan leerlingen om zelf te ervaren, wat bijdraagt aan een solide begripsvorming.

Binnen BCO ben ik betrokken bij het verbeteren van het rekenonderwijs, de ontwikkeling van het jonge kind, het laten excelleren van de sterke rekenaars, en het (formatief) toetsen, handelen en evalueren. Wat mij drijft is mijn diepgewortelde rechtvaardigheidsgevoel. Ik geloof namelijk sterk dat ieder kind recht heeft op goed rekenonderwijs. Dit is mijn streven: het waarborgen dat alle leerlingen de kans krijgen om met vertrouwen en succes de gecijferde wereld te verkennen.

Mijn loopbaan in het onderwijs begon in 2006 als basisschoolleerkracht, voornamelijk in de onderbouw. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in het vak Rekenen-Wiskunde en heb ik vanaf 2015 lesgegeven als docent Rekenen-Wiskunde op de Nieuwste Pabo in Sittard. Daar heb ik me vooral gericht op vakdidactiek, (de hoofdfasen in) leerlijnen en de implementatie van de meest voorkomende modellen, zoals het Handelingsmodel en het Drieslagmodel.