TERUG NAAR ONS TEAM

Nanette van den Heuvel

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

Nanette van den Heuvel

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

"Het is mooi om kinderen, ouders en leerkrachten te zien groeien in hun zelfvertrouwen en hun kunnen."

Ieder kind verdient het om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, op zijn of haar eigen tempo. Op een rustige manier en met veel geduld geef ik kinderen zelfvertrouwen en laat ik ze zien wat er allemaal mogelijk is.

Tijdens mijn stages op de pabo ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met kinderen die het moeilijk hadden op school. Ik wilde écht iets voor deze kinderen kunnen betekenen en daarom was de opleiding orthopedagogiek, met als specialisatie leer- en cognitieve stoornissen aan de Universiteit in Utrecht voor mij een logische volgende stap. Vervolgens heb ik ook nog de opleiding kinder- en jeugdpsychotherapie gevolgd aan de Academie voor Integratieve Psychologie Antwerpen.

In mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan in het onderwijs. Zo heb ik als leerkracht gewerkt in alle groepen, zowel in het gewoon- als in het speciaal onderwijs en heb ik als zorgcoördinator en orthopedagoog gewerkt met zorgleerlingen. Buiten het onderwijs ben ik ook werkzaam geweest binnen een ziekenhuis en de kinderpsychiatrie. De laatste jaren heb ik met name als zorgcoördinator gewerkt waarin ik op een bepaald moment het directe contact met kinderen miste en daarom heb ik de overstap gemaakt naar behandelaar dyslexie bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. Ieder kind verdient de kans om goed onderwijs te krijgen, daar zet ik mij met passie voor in.

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?