TERUG NAAR ONS TEAM

Moniek Wolfs

consulent taalstimulering / logopedist

Moniek Wolfs

consulent taalstimulering / logopedist

"Samen op zoek gaan naar de beste mogelijkheden voor een kind, omdat ieder kind een goede start verdient."

Het werken met kinderen bezorgt mij iedere dag weer enorm veel plezier.
Ieder kind verdient een goede start, ongeacht de achtergrond en de situatie waarin een kind opgroeit. Aangezien het niet vanzelfsprekend is dat een kind opgroeit in een rijke taalomgeving, is het van groot belang een omgeving te scheppen waarin de kansen van kinderen worden vergroot.

Het is mijn doel gelijke kansen in de ontwikkeling van ieder kind te creëren, zodat ze zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien. Een nauwe samenwerking met ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten is hiermee onlosmakelijk verbonden.

In mijn werk als consulent taalstimulering / logopedist bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Hier observeer en screen ik (jonge) kinderen. Tevens adviseer en ondersteun ik ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten over het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling en de algehele communicatie bij het kind.

Ik ben ruim achttien jaar werkzaam als logopedist en dyslexiebehandelaar, waarvan het grootste gedeelte in mijn eigen praktijk. Mijn opgedane ervaring ga ik nu met veel plezier en enthousiasme inzetten bij BCO in de preventieve setting binnen het vakgebied.