TERUG NAAR ONS TEAM

Evelien Roosen-Wolfs

consulent taalstimulering / logopedist

Evelien Roosen-Wolfs

consulent taalstimulering / logopedist

"Ieder kind is uniek en bijzonder en bezit een schat aan mogelijkheden"

Werken met kinderen is altijd al een passie van mij geweest. Het speelse en ongeremde van kinderen geeft me veel plezier. Wanneer ik opmerk dat een kind hulp nodig heeft bij het communiceren ga ik ervoor zorgen dat het kind geholpen wordt op zijn eigen niveau en dat de communicatie verbeterd. Ik kijk graag met ouders en andere betrokkenen naar de mogelijkheden van een kind, maar ook naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Samenwerking met verschillende partijen is hierbij erg belangrijk.

Binnen mijn werk als consulent taalstimulering / logopedist bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning houd ik me bezig met het screenen van kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen op het gebied van spraak, taal, communicatie en beginnende geletterdheid. Waar nodig zal ik kinderen doorverwijzen. Daarnaast adviseer ik ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers over het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van het kind. Samenwerking met collega’s is hierbij van groot belang.

Na het afronden van de opleiding logopedie in 2010 ben ik gestart met werken in een vrijgevestigde praktijk. Hier heb ik 12 jaar veel ervaring opgedaan en voornamelijk gewerkt met peuters en basisschoolkinderen. Hier zag ik een diversiteit aan problemen binnen de spraak en taal, maar ook dyslexie, waarbij omliggende factoren en het gedrag van het kind vaak een grote rol speelden. Deze ervaring kan ik nu meenemen bij mijn werkzaamheden binnen BCO.