TERUG NAAR ONS TEAM

Daniëlle Driessen

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

Daniëlle Driessen

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

"Zelfvertrouwen stimuleren bij ieder kind door te denken in mogelijkheden, kansen en kwaliteiten."

Mijn ambitie is altijd geweest om kinderen te laten groeien binnen het onderwijs op zowel sociaal-emotioneel als didactisch gebied. Als orthopedagoog denk ik in mogelijkheden, kansen en kwaliteiten: waar is men trots op bij dit kind, en ook: waar is het kind zelf trots op? Vanuit deze invalshoek vind ik het belangrijk om multidisciplinair te kijken naar de groeimogelijkheden van een kind en zelfvertrouwen te stimuleren. Het betrekken van de omgeving van het kind vind ik hierbij belangrijk: ouders en school zijn een cruciale schakel in het proces van hulpverlening. Daarnaast streef ik naar een mooie vertrouwensband tussen behandelaar en kind.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als orthopedagoog/behandelaar dyslexie. Wekelijks ben ik aanwezig op basisscholen om kinderen met ernstige dyslexie te begeleiden en behandelen. In mijn behandelingen vind ik zowel humor als aandacht voor psycho-educatie een belangrijk aspect.

Ik heb altijd al geweten dat ik wilde werken met kinderen. Vroeger was dit in het beroep van juffrouw, maar naarmate ik mij verdiepte in de mogelijkheden van hulpverlening bij kinderen kwam ik al snel uit op de studie Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen. Deze heb ik in juni 2020 succesvol afgerond door middel van een stage in het speciaal basisonderwijs met de Master Speciale Leerbehoeften. Door zowel mijn Bachelor opleiding als mijn Master opleiding werd het me helemaal duidelijk: leerproblematieken is waar ik me in wil specialiseren en waar mijn passie ligt.