Dyslexie

Thema

Heeft een van jouw leerlingen moeite met lezen of spelling? Merk je dat hij of zij minder vlot leest dan zijn of haar klasgenoten? Of leest hij of zij juist heel snel en maakt veel fouten? Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Onze behandelaren helpen jouw leerling om zich zekerder te voelen over het lezen en spellen.

Letterlijk betekent dyslexie ‘niet kunnen lezen’. In de praktijk zien we dat kinderen wel kunnen lezen maar dat het leesproces veel trager en moeizamer verloopt. Sommige kinderen draaien letters om, lezen veel woorden nog letter voor letter of slaan korte woordjes over.

Onze dyslexiezorg is in 2017 beoordeeld met een 8,4 gemiddeld (resultaat is bepaald op basis van de evaluaties na een dyslexiebehandeling, deze evaluaties worden verzorgd door ONL).

Leesondersteuning niveau 2 en 3 tijdens Corona-crisis

Op dit moment werken leerkrachten, ouders en kinderen hard om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan, zodat leerlingen geen achterstanden oplopen. Het is van belang dat leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van lezen en spellen hierbij niet worden vergeten. Zij zijn gebaat bij de continuering van de ondersteuning op niveau 2 en 3, wat mogelijk wat uitdagingen met zich mee brengt.

Bekijk de toelichting en tips voor de extra ondersteuning op lees- en spellinggebied op afstand

Klik hier om de formulieren voor dyslexie te downloaden

Wat zijn de gevolgen van dyslexie voor een kind?

De taalverwerking bij dyslectische kinderen verloopt anders waardoor de ontwikkeling van het lezen en/of spelling achterblijft. Dyslexie kan schoolprestaties belemmeren waardoor kinderen vaak onder hun niveau presteren. Dat maakt ze onzeker of ze verliezen hun plezier in het lezen en leren. Dyslexie is aangeboren en staat los van intelligentie.

Wat kan onze begeleiding voor de dyslectische leerling doen?

Bij vroegtijdige signalering, vaststelling en behandeling leren kinderen met hun spellings- en/of leesprobleem om te gaan. Met de juiste begeleiding om beter te leren lezen en schrijven kan jouw leerling:

 • moeilijkere teksten lezen op school maar ook in bijvoorbeeld de krant of tijdschriften;
 • minder fouten schrijven: nu en ook in de toekomst.
 • weer plezier krijgen in het lezen en spellen.
 • weer vertrouwen krijgen in zichzelf op het gebied van lezen en spellen.

Vergoede dyslexiezorg: onderzoek en behandeling voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Wij hebben met veel gemeenten een contract en je kunt bij ons terecht voor zowel dyslexieonderzoek als dyslexiebehandeling.

Niet vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar

Ook als jouw leerling niet voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, kan er bij vermoeden van dyslexie, een niet vergoed individueel dyslexieonderzoek of groepsonderzoek dyslexie worden gedaan. Is vanuit dit onderzoek dyslexie vastgesteld? Dan bieden wij de mogelijkheid tot dyslexiebegeleiding.

Waarom kiezen gemeenten en scholen voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie voor ons?

Onze behandelaren zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied. Voor elke leerling leveren wij maatwerk in onze behandelingen. Door onze brede organisatie zijn er veel raakvlakken en korte lijnen met andere deelgebieden in het onderwijs. Daardoor kunnen wij kwaliteit leveren en gaat de leerlingondersteuning verder dan alleen dyslexie.

Daarnaast wordt er gekozen voor onze zorg omdat:

 • onze adviseurs jarenlange ervaring hebben en gezien worden als een waardevolle partner in onderzoek naar dyslexie.
 • onderzoek naar en behandeling van dyslexie plaatsvindt op school.
 • wij uitgaan van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor jouw leerling.
 • onze orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren altijd gekwalificeerd zijn.
 • wij altijd in overleg met ouders en scholen werken en afstemmen waar nodig.
 • wij een gecertificeerd zorgverlener zijn met het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).
 • wij zijn aangesloten bij de branchevereniging Onderwijszorg Nederland (ONL).

Wil je vrijblijvend meer informatie over ons aanbod op het gebied van dyslexie? Neem dan contact op met Willie Gielen-van Rens via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl of 06 525 928 44.