AanbodThema's

Dyslexie

Heeft een van jouw leerlingen veel moeite met lezen of spelling? Merk je dat hij of zij minder vlot leest dan zijn of haar leeftijdsgenoten? Of leest hij of zij juist heel snel en maakt veel fouten? Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Letterlijk betekent dyslexie ‘niet kunnen lezen’. In de praktijk zien we dat kinderen wel kunnen lezen, maar minder vlot dan hun leeftijdsgenoten of ze lezen juist te snel en maken veel fouten. Sommige kinderen draaien letters om, lezen veel woorden nog letter voor letter of slaan korte woordjes over.

Onze dyslexiezorg is in 2017 beoordeeld met een 8,4 gemiddeld (resultaat is bepaald op basis van de evaluaties na een dyslexiebehandeling, deze evaluaties worden verzorgd door ONL).

Dyslexiezorg

Wat is dyslexie

De taalverwerking bij dyslectische kinderen verloopt anders waardoor de ontwikkeling van het lezen en/of spelling achterblijft. Dyslexie is een ernstig en hardnekkig probleem. Het kan schoolprestaties belemmeren waardoor kinderen vaak onder hun niveau presteren. Dat maakt ze onzeker of ze verliezen hun plezier in het lezen en leren. Dyslexie is aangeboren en staat los van intelligentie.

Wat is dyslexie

Wat begeleiding voor de dyslectische leerling kan doen

Bij vroegtijdige signalering, vaststelling en behandeling leren kinderen met hun lees- en/of spellingprobleem om te gaan. Met de juiste begeleiding om beter te leren lezen en schrijven kan uw leerling:

  • Moeilijkere teksten lezen op school maar ook in bijvoorbeeld de krant of tijdschriften
  • Minder fouten schrijven: nu en ook in de toekomst

Uw leerling voelt zich zekerder over het lezen en spellen.

 

Wat begeleiding voor de dyslectische leerling kan doen

Wat kunnen wij voor u betekenen

Vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
Wij hebben met veel gemeenten een contract en u kunt bij ons terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

Vergoede dyslexiezorg

Aanmeldformulieren

Niet vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar 
Ook als uw leerling niet voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, kan er bij vermoeden van dyslexie, dyslexieonderzoek worden gedaan.

Niet vergoede dyslexiezorg

Dyslexieverklaring
Indien er sprake is van dyslexie stellen we een dyslexieverklaring op. Hierin staat welke hulp en voorzieningen wij uw leerling adviseren.
Een dyslexieverklaring kan uw leerling recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het krijgen van extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan. De verklaring blijft altijd geldig. 

Wat kunnen wij voor u betekenen

BCO Onderwijsadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie voor ons?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in onderzoek naar dyslexie.
  • Onderzoek naar en behandeling van dyslexie door BCO Onderwijsadvies vindt plaats op uw school.
  • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor uw leerling.
  • De orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren zijn altijd gekwalificeerd.
  • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
  • Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.
  • BCO Onderwijsadvies is gecertificeerd zorgverlener met het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).
  • BCO Onderwijsadvies is aangesloten bij de branchevereniging Onderwijszorg Nederland (ONL).
BCO Onderwijsadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Ga naar ons aanbod op het gebied van dyslexie

Voor klachten over dyslexie verwijzen we je naar onze klachtenpagina.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via annemiekevercoulen@bco-onderwijsadvies.nl of tel. 06-11299927.