Checklist aanmelding vergoed dyslexieonderzoek

Aanmelden voor een vergoed dyslexieonderzoek? Lees hier hoe je dat doet.

Mail onderstaande gegevens naar zorg@bco-onderwijsadvies.nl

Deze gegevens zijn nodig bij de aanmelding voor een vergoed dyslexieonderzoek.

✓ Aanmeldformulier en vragenlijst

Ondertekend door beide ouders.

✓ Toestemmingsformulier en behandelovereenkomst

Ondertekend door beide ouders.

✓ Citoscores van alle vakken (LOVS in At/m E-scores) aangeleverd door school.

Eventueel met gecorrigeerde scores voor lezen én spelling bij een doublure.

✓ Een overzicht van de gegeven extra begeleiding

Wij ontvangen graag de laatste twee gebruikte handelingsplannen met evaluatie van de begeleiding. Bekijk de download voor een toelichting.

✓ Leerlingdossier

ondertekend door de schooldirecteur

✓ Aanvraag- en controleformulier [alleen bij aanmeldingen vanuit Midden-Limburg]

ondertekend door de schooldirecteur

✓ Indien er sprake is van ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis: een kopie van het onderzoeksverslag waarin de diagnose is vastgesteld.

Mocht er sprake zijn van medicatie, dan graag een medische verklaring van de huisarts, waarin vermeld staat vanaf wanneer de medicatie gebruikt wordt en wat het effect ervan is.

✓ Indien er eerder intelligentieonderzoek is gedaan: een kopie van het verslag.

Mocht er sprake zijn van medicatie, dan graag een medische verklaring van de huisarts, waarin vermeld staat vanaf wanneer de medicatie gebruikt wordt en wat het effect ervan is.

✓ Indien er eerder dyslexie (geen ED) is vastgesteld: een kopie van het verslag en de dyslexieverklaring

Mocht er sprake zijn van medicatie, dan graag een medische verklaring van de huisarts, waarin vermeld staat vanaf wanneer de medicatie gebruikt wordt en wat het effect ervan is.

Heb je vragen over de aanmelding van een vergoed dyslexieonderzoek?

Neem contact met ons op.