Geldigheid en aanvragen dyslexieverklaring

Wij krijgen regelmatig een vraag over de geldigheid van een dyslexieverklaring, de afgifte van een hernieuwde dyslexieverklaring (aanpassing faciliteiten) of het opnieuw versturen van een afgegeven dyslexieverklaring.

Onderstaande informatie is gebaseerd op de criteria van SDN (Stichting Dyslexie Nederland), NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en ECD (Expertise Centrum Dyslexie).

De dyslexieverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur

De in de dyslexieverklaring opgenomen belemmeringen en de indicatie voor hulp die daarop gebaseerd is, kunnen in de loop van de jaren bijgesteld worden. Indien gewenst kan bekeken worden aan welke compenserende- en dispenserende maatregelen behoefte is. Een nieuw psychodiagnostisch onderzoek is daarvoor niet nodig.

Bijvoorbeeld: de belemmeringen die een in groep 5 gediagnosticeerde leerling ondervindt, zullen wanneer deze leerling in de brugklas zit (deels) gewijzigd zijn. In overleg tussen betrokkenen (leerling, ouders, school, GZ-psycholoog van de school) kan de verklaring dan aangepast worden.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Hernieuwde dyslexieverklaring

Bij de afgifte van een hernieuwde dyslexieverklaring (aanpassing compenserende- en dispenserende maatregelen) wordt twee uur in rekening gebracht. Dit omvat het analyseren van de aanwezige gegevens, een overleg met de aanvrager en het opstellen en versturen van de dyslexieverklaring met aangepaste faciliteiten.

Opnieuw aanvragen dyslexieverklaring

Bij het opnieuw aanvragen van een eerder afgegeven dyslexieverklaring kan op basis van het onderzoeksverslag – aanwezig bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning of aangeleverd door de aanvrager – een nieuwe verklaring worden afgegeven, uitzonderlijke situaties uitgezonderd. Hiervoor wordt – afhankelijk van de situatie – een of twee uur in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact met ons op