Werken met de referentieniveaus en passende perspectieven

Dienst

Van basisschool, speciaal basisonderwijs tot hoger onderwijs wordt gewerkt vanuit het 'Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Rekenen'. Hierin is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn.

Er zijn leerlingen bij wie de rekenontwikkeling moeizamer verloopt. Als leerkracht en intern begeleider signaleer je dit en ga je op zoek naar mogelijkheden om ook op deze onderwijsbehoeften af te stemmen. Dit is geen gemakkelijke klus. Je wilt dat ook rekenzwakke kinderen functioneel gecijferd de maatschappij in gaan en dat ook zij kennis maken met de leerstof uit de bovenbouw. Dit vraagt bewust en weloverwogen keuzes maken in de leerstof. De referentieniveaus en passende perspectieven helpen je hierbij.

Ervaring leert echter dat het grootste pijnpunt pas hierna volgt. Namelijk het organiseren van de instructies voor deze leerlingen. Hoe betrek je deze leerlingen tijdens de instructies aan de hele groep? In welke fase hebben ze jou nodig en wanneer kun je hen loslaten? Op welke momenten ruim je tijd in om met hen aan de slag te gaan en hoe doe je dat dan?

Wij ondersteunen je graag om de vertaling naar de praktijk te maken of om je te informeren. Neem dan contact op met Ivy Bongaerts via ivybongaerts@bco-onderwijsadvies.nl of 06-41615983.

Passende Perspectieven voor rekenmethoden

 

Kenmerken