Onderzoekend leren: keuzehulp methodes

Dienst

Hoe vul jij je lessen onderzoekend leren in? Maak je je eigen thema’s? Of heb je behoefte aan een inhoud die al voorbereid is en structuur geeft? Steeds meer uitgevers hebben een aanbod om de aanpak van onderzoekend leren te ondersteunen.

Een goede keuze maken is niet gemakkelijk: er zijn veel factoren die belangrijk kunnen zijn voor jouw team. We helpen teams bij het keuzeproces, waarbij ons onafhankelijk advies én eigenaarschap bij het team het vertrekpunt is.

Het traject 

In enkele bijeenkomsten begeleiden we je team bij het keuzeproces. Met onze aanpak maak je een goed onderbouwde keuze voor materiaal waarmee je ontzorgend voor de leerkrachten en verrijkend voor de leerlingen invulling kunt geven aan onderzoekend leren op je school. We doen dat op een onderzoekende manier. Daarbij maken we de volgende stappen:

  • We beginnen met een nu-meting: vanuit welke visie werken we en waar staan we op dit moment met onderzoekend leren?
  • We brengen in kaart wat ons ‘pakket van eisen’ is en vertalen dat naar een kijkwijzer.
  • Met deze kijkwijzer verkennen we op basis van verschillende bronnen het beschikbare aanbod.
  • We maken een shortlist van methodes die het best aansluit bij de eisen van het team.
  • We bepalen hoe we uit deze shortlist komen tot een keuze. Denk hierbij aan acties als: het vormen van een werkgroep, presentaties van uitgevers organiseren, scholen bezoeken die al met een bepaalde methode werken.
  • We komen naar je toe en werken op locatie en ondersteunen waar dat gewenst is, denk hierbij aan het zoeken van te bezoeken scholen. We ondersteunen ook bij de implementatie van methodes. Onze begeleiding is altijd maatwerk: de omvang is afhankelijk van de behoeften van het team.

BCO Onderwijsadvies heeft de nodige ervaring op het gebied van onderzoekend (en ontwerpend) leren. We beschouwen onderzoekend leren als een didactiek die gebruik maakt van de interesses en motivatie van kinderen en daardoor zorgt voor de nodige uitdaging en eigenaarschap. We verzorgen complete trajecten waarin we werken aan je leerkrachtvaardigheden. Dit specifieke onderdeel hebben we eruit gelicht omdat we zien dat het succes van onderzoekend leren mede bepaald wordt door het materiaal waarmee teams werken.

Interesse gekregen? 

Neem vrijblijvend contact op met Erno Mijland via ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl of 06-24232209.

Kenmerken

  • 21e eeuwse vaardigheden