Onderzoekend leren: hoe dan? Nou zo!

Dienst

Worstel je als leerkracht met vragen als ‘Hoe ziet onderzoekend leren er in de praktijk uit?’ of ‘Hoe begeleid ik leerlingen bij het stellen van een onderzoeksvraag?’ Wij gaan samen met jou op zoek naar de antwoorden en gaan er voor zorgen dat je echt aan de slag gaat met onderzoekend leren in jouw groep.

Kinderen bekijken en onderzoeken hun leefwereld met onbevangen nieuwsgierigheid. Deze houding vormt een van de belangrijkste pijlers van het leerproces van kinderen. Voor het onderwijs is het van groot belang deze houding van kinderen vast te houden en actief te bevorderen. Middels een traject op maat kijken we samen met jou hoe jij onderzoekend leren in de praktijk kan brengen.

Kennismaking

Tijdens een oriënterend kennismakingsgesprek brengen we met elkaar in kaart waar de behoeften liggen en welke vragen er bij jullie spelen. Hoe ver zijn jullie met de implementatie van onderzoekend leren, wat is jullie beginsituatie en waar willen jullie naar toe werken? We geven samen vorm aan hoe het traject er voor jullie school uit kan komen te zien.

Onderwerpen

Tijdens een traject komt in ieder geval het volgende aan de orde:

  • Jouw visie op onderzoekend leren.
  • Wat is jullie motivatie om met onderzoekend leren aan de slag te gaan?
  • De didactiek van onderzoekend leren volgens het 7 stappenmodel van Van Graft en Kemmers (2007).
  • Hoe geef je onderzoekend leren een plek binnen het curriculum?
  • Het klassenmanagement, waarbij kinderen in groepjes of alleen met onderzoek en de verwerkingen bezig zijn.
  • Coöperatief leren/leren samenwerken.
  • Jouw rol als leerkracht en de competenties die hierbij noodzakelijk zijn
  • Inrichten van de leeromgeving en het klaslokaal.

Bijeenkomsten

We werken in een aantal bijeenkomsten aan inzicht krijgen in de didactiek van onderzoekend leren, waarom het belangrijk is en wat je moet weten en kunnen om er in de praktijk succesvol mee om te gaan. We oefenen tijdens de bijeenkomsten met verschillende uitdagende onderdelen, zoals het begeleiden van de leerlingen bij het opstellen van een geschikte onderzoeksvraag en het opzetten van een onderzoek door leerlingen. Hierdoor ervaar je als leerkracht zelf hoe belangrijk het stellen van goede onderzoeksvragen is. Met onderzoeksvragen benut je de spontane nieuwsgierigheid van kinderen en laat je de kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leren.

Aan de slag

Parallel aan het traject kun je allerlei ideeën direct uitvoeren in je eigen klas. Zo kun je het geleerde direct toepassen en dit vervolgens weer bespreken tijdens de bijeenkomsten.

Wij komen een aantal keren op school tijdens de lessen meekijken hoe het gaat. Dit doen we via video-interactie begeleiding en hierbij bespreken we achteraf met jou de beelden. Wat zie je? Hoe is de betrokkenheid van de leerlingen? Wat ging goed en waar liggen nog ontwikkelpunten?

(Tussentijdse) evaluatie

We evalueren gezamenlijk tussentijds én aan het einde het verloop van het traject. Wat ging goed? Waar zijn we trots op? Waar willen jullie je de komende tijd nog verder in ontwikkelen?

Opbrengst

Na dit traject ben je in staat om projecten/thema’s volgens de didactiek van het onderzoekend leren vorm te geven. Dat betekent dat je leerlingen kunt begeleiden bij het zelf opzetten en uitvoeren van hun onderzoek naar aanleiding van hun eigen vragen over een onderwerp.

Waarom BCO Onderwijsadvies?

Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van onderzoekend leren en daarnaast werken we samen met deskundigen van instellingen die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren: het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit, Talentenkracht van het Platform Bèta Techniek, Stichting Wetenschap, Technologie en Excellentie, Hogeschool Zuid en Fontys.

Meer informatie of meteen aan de slag?

Heb je interesse gekregen en ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Alle trajecten zijn op maat, dat betekent dat we de omvang in overleg met en passend bij jouw school bepalen. Neem direct vrijblijvend contact op met Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529782 voor meer informatie.

Kenmerken

  • 21e eeuwse vaardigheden