Implementatie Protocol ERWD

Dienst

Met het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) voor primair en voortgezet onderwijs werk je toe naar functionele gecijferdheid van álle leerlingen. Het is een onderlegger voor goed rekenonderwijs en het biedt kansen aan álle kinderen om zich optimaal te ontplooien. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Als rekenspecialist of intern begeleider heb je de verantwoordelijkheid samen met de leerkracht ook de zwakke rekenaars in ontwikkeling te brengen. Hoe zorg je ervoor dat leerkrachten gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan? Op welke manier sluit je aan bij hun dagelijkse praktijk?

De behoefte kan ontstaan om meer zicht te krijgen op de oorzaak van rekenproblemen. Wat zijn de stappen om uiteindelijk dyscalculie vast te stellen en wat is de meerwaarde van een dyscalculieverklaring. Van belang is om nadrukkelijk na te denken over hoe je ouders in dit proces kunt meenemen.

Wij hebben ervaring in het adviseren van scholen bij het vertalen van het protocol ERWD naar de eigen onderwijspraktijk en zorgstructuur. Zo wordt het een levend document dat bijdraagt aan het vormgeven van goed rekenonderwijs en passende ondersteuning voor alle kinderen.

Ben je benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen? Neem contact op met Ivy Bongaerts, via ivybongaerts@bco-onderwijsadvies.nl of 06-41615983.