Diagnostische rekengesprekken

Dienst

Met het verschijnen van het Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) is er meer aandacht gekomen voor zwakke rekenaars. Dit protocol geeft handvatten om te werken met kinderen die rekenproblemen ervaren. Met diagnostische rekengesprekken kun je de onderwijsbehoeften van deze kinderen achterhalen. Een pittige uitdaging!

In het vormgeven van rekenaanbod is niet alleen inzicht nodig in de onderwijsbehoeften van zwakke kinderen, maar van álle kinderen. Ons advies is op de eerste plaats leerkrachten vaardig te maken in het voeren van korte rekengesprekjes in de klas. De modellen uit het Protocol ERWD zijn hierbij zeer helpend. Wanneer kinderen in beeld komen die zich langzamer ontwikkelen, vraagt dit om een verdiepende kijk.

Een verdiepend diagnostisch rekengesprek aan de hand van de hoofdlijnen uit het Protocol ERWD geeft inzicht in de rekenontwikkeling van een kind. Op welke manier haal je de juiste informatie uit het gesprek en vertaal je dit naar het handelen in de klas. Wij adviseren jou als intern begeleider of rekencoördinator daar graag bij. Als onderlegger gebruiken we het kader van de hoofdlijnen uit het Protocol ERWD.

Zin om hiermee aan de slag te gaan?

Neem contact op met Ivy Bongaerts, via ivybongaerts@bco-onderwijsadvies.nl of 06-41615983 voor een vrijblijvend gesprek.

Kenmerken

  • Rekenonderzoek
  • Diagnostiek