TERUG NAAR ONS TEAM

Mirande Neijnens

associé

Mirande Neijnens

associé

"Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs, met impact voor de leerlingen"

In mijn werkwijze ga ik altijd uit van afstemming en verbinding, en ben ik op zoek naar de goede dingen voor deze school, in deze context, voor deze leerlingen.

Mijn missie is om kennis uit onderzoek toegankelijk te maken voor scholen, zodat evidence-informed onderwijs steeds meer een plek krijgt in de klas. Daarbij loopt kwaliteitsdenken als een rode draad door mijn loopbaan. Ik heb ruime ervaring als intern begeleider en teamleider. Het opzetten en herinrichten van de zorgstructuur op scholen en het werken aan kwaliteitsbeleid vormen een belangrijk deel van mijn werkzaamheden. Als adviseur heb ik ervaring met audits en het opstellen van VVE-monitor rapportages en advisering, en ook heb ik als beleidsadviseur IB-netwerken en directieberaden begeleid.

Ik ben begonnen als leerkracht in heterogene groepen in met name de onderbouw, en vanuit die achtergrond draag ik graag bij aan het ontwikkelen van onderwijs aan het jonge kind in een beredeneerd thematisch aanbod.

Naast mijn werkzaamheden voor BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning werk ik als expertcoach voor Stichting Leerkracht, waarbij ik schoolteams train in het werken aan een duurzame verbetercultuur.

In al deze facetten is mijn uiteindelijke doel om de leraar nog sterker te maken, als leerkracht in een lerende omgeving.

Aan dit artikel heb ik een (bescheiden) bijdrage mogen leveren als tekstschrijver: Rekenresultaten verbeteren