TERUG NAAR ONS TEAM

Gemmie Derksen

associé

Gemmie Derksen

associé

"Alle kinderen moeten de kans krijgen om van jongs af aan mee te kunnen doen."

Gemeenten zetten projecten op om te werken aan de kansengelijkheid voor alle kinderen, vanuit hun verantwoordelijkheid voor VVE (voor-en vroegschoolse educatie) en de lokale educatieve agenda (LEA). In de LEA bepalen gemeenten en de bestuurders van o.a. kinderopvang en onderwijs hun doelen voor OAB (onderwijsachterstanden). Deze doelen hebben ook een directe relatie met preventie en vroegtijdige onderkenning van zorg waarbij gemeenten doelmatige samenwerking regelen met de ketenpartners.

Vanaf de invoering van VVE in 2000 worstelen veel gemeenten met de vraagstukken rond VVE. Zoals het opstellen van een passend VVE-beleid met bijbehorende subsidieafspraken voor partners die VVE aan kunnen bieden en het opstellen van een gemeentelijke VVE-Convenanten met (resultaat)afspraken. Ik raak de professionals door mijn jarenlange ervaring als VVE-relatiemanager en specialist jonge kind bij BCO.

Op dit moment vervul ik de rol van associé bij BCO. Als associé ondersteun ik het werk van de VVE-beleidsambtenaar, bij verschillende gemeenten, die verantwoordelijk is voor OAB en VVE. Het gaat erom dat de landelijke wet- en regelgeving vertaald wordt naar het gemeentelijke kwaliteitskader en de advisering en inhoudelijke ondersteuning van de OAB/VVE-werkgroepen.

Naast mijn werk als associé vervul ik diverse bestuursfuncties bij de volgende organisaties vanuit mijn passie om voor kinderen en hun ouders van betekenis te zijn: Stichting Leergeld in de Beesel, Kinderfonds Midden-Limburg, Samen Verder Beesel (politiek) en de vrijwilligersorganisatie zwembad de Bercken.

Ik hoop nog enkele jaren als associé een bijdrage te kunnen leveren aan VVE/OAB-vraagstukken van gemeenten en daarbij samen te werken met de collega’s van BCO.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Gemmie bij betrokken is.