Versterk ouders in de opvoeding van hun kinderen met een OpvoedParty

Dienst

Hoe kun je als gemeente de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten, onderwijsachterstanden verminderen en segregatie voorkomen? Hoe versterk je pedagogische civil society, gemeenschappelijke activiteiten van burgers rond het grootbrengen van kinderen? Of wil je als kinderopvang/school hiermee aan de slag?

Door ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen kunnen zij een grotere rol spelen bij de leerprestaties van hun kind, loopbaanoriëntatie en lever je een bijdrage aan het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. 

Ouderbetrokkenheid 

Met een OpvoedParty faciliteer je professionals in onderwijs en kinderopvang om moeiteloos in gesprek te komen met ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen. Je geeft ouderbetrokkenheid in onderwijs en peuter/kinderopvang op een eigentijdse manier vorm. 

Wat is een OpvoedParty? 

Tijdens een OpvoedParty ga je met een groepje van 4 tot 10 ouders onder deskundige leiding van een van onze adviseurs met elkaar één of meerdere opvoedingsvragen beantwoorden. Ouders dragen zelf een thema of dilemma aan. Een bijeenkomst duurt twee uur. Onze adviseurs geven daarnaast voorlichting aan scholen en locaties in de kinderopvang. Indien nodig leveren wij ook nazorg en hebben wij een nabespreking en evaluatie met pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Geïnteresseerd? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Marie-José Stalmeier, Ivonne Erens-Klücken of Ans Rutten.