Oudercursus Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind

Dienst

Jonge kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms is het dan fijn om extra ondersteuning te krijgen door bijvoorbeeld samen met andere ouders een cursus te volgen. Wil je in jullie gemeente of voorschoolse instelling risicokinderen extra ondersteunen zodat zij goed kunnen starten in het basisonderwijs? Wij gaven deze succesvolle oudercursus al meerdere keren.

'Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind' is een leuke cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar, die hun kind willen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Oma's en opa's zijn ook welkom. De cursus kan worden ingekocht door gemeenten, voorschoolse instellingen of door ouders bij voldoende deelnemers. Wij geven een aanbod op maat.

Wat houdt de cursus in?

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van drie uur. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte, gevolgd door het in praktijk brengen van het geleerde tijdens een activiteit van ouder en kind. Van deze activiteit wordt een video-opname gemaakt. Tijdens de daaropvolgende bijeenkomst worden de gemaakte opnames besproken. Tijdens 'Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind' leren de ouders dat de manier waarop je contact maakt met je kind het verschil maakt: je leert hoe je je kind kunt volgen, hoe je je kunt aanpassen aan je kind en hoe je kunt toevoegen. Daarnaast is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere ouders op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding. Ouders die de cursus hebben gevolgd zijn heel enthousiast. Ze geven aan dat het maken en terugkijken van de video-opnames helemaal niet eng is. Het toepassen van de geleerde technieken heeft duidelijk effect op het contact met hun kind. Ook het uitwisselen van ervaringen op het gebied van opvoeding ervaren ouders als zeer zinvol. Voorafgaande aan de cursus houden we een voorlichtingsbijeenkomst. Ouders krijgen praktische informatie over de inhoud van de cursus, kunnen al kennismaken met de cursusleidster en de andere ouders en eventuele vragen over de cursus stellen.

Enkele reacties van ouders uit voorgaande cursussen

  • ‘Ik geniet nu veel meer van mijn kind!’
  • ‘Voor mij is dit echt een openbaring! Eerst was het in bad doen van de kinderen heel stressvol, maar nu pas ik het 'volgen' en 'aanpassen' toe en is het een heel gezellig moment van de dag.’
  • ‘Het is goed om zo bewust naar je kind te kijken en te luisteren.’
  • ‘Ik pas de principes van volgen, aanpassen en toevoegen zelfs toe in mijn werk.’

Meer informatie

Neem voor meer informatie of een aanbod op maat contact op met Ivonne Erens via ivonneerens@bco-onderwijsadvies.nl of 06 158 954 55.