Workshops IDJK

Hieronder staan de workshops die tijdens de IDJK worden gegeven.

10.30 – 11.30 uur - Workshopronde 1

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Door Gemmie Derksen - kleuter 
 
Tijdens deze workshop verkennen we het aanbod voor de kleuters die iets meer nodig hebben. We kijken naar het aanbod in onder andere de hoeken in een kleutergroep. We verrijken dit aanbod met open opdrachten en door denkstimulerende vragen komen we achter het denkniveau van met name die kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong.

Na deze workshop: 

 • Weet je hoe je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunt begeleiden. 
 • Heb je geleerd wat de waarde is van denkstimulerende vragen bij kleuters. 
 • Heb je tips gekregen om je dagelijks aanbod te verrijken. 

Betrokkenheidsverhogende factoren in de praktijk

Door Lana Goossens – peuter | kleuter | groep 3 

Wat kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker betekenen om een hoge betrokkenheid te bewerkstelligen? Tijdens deze workshop verkennen we met elkaar hoe je vanuit vertrouwen kunt kijken naar ontwikkeling van kinderen. Niet controleren en afvinken, maar streven naar een rijk leerproces, waarin kinderen betrokken zijn. Welke betrokkenheidsverhogende factoren zijn er en wat kun jij doen? 

Na deze workshop: 

 • Heb je verkend hoe je op een procesgerichte manier naar ontwikkeling kan kijken.  
 • Heb je geleerd wat betrokkenheid is en hoe je dat kunt beoordelen. 
 • Heb je tips gekregen om interventies te plegen op de betrokkenheidsverhogende factoren. 

Een doorgaande lijn: kunnen peuters en kleuters samen in één groep?

Door Elke Daalmans – peuter | kleuter 

Wat zijn de (on)mogelijkheden wat betreft de wettelijke regelgeving voor een gezamenlijke groep peuters en kleuters en wat zijn positieve ervaringen en knelpunten vanuit de praktijk? Doe tijdens deze workshop inspiratie op om zelf te gaan experimenteren. 

Na deze workshop: 

 • Heb je je eigen visie verkend op peuters en kleuters in één groep. 
 • Heb je inspiratie opgedaan om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Van moetivatie naar motivatie

Door Nicky van Gerwen – peuter | kleuter | groep 3 

Merk je dat de kinderen waarmee je werkt niet altijd gemotiveerd zijn en wel een boost kunnen gebruiken? In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag: ‘Hoe krijg ik kinderen gemotiveerd?’ We verkennen en ervaren hoe je de factoren die bijdragen aan de motivatie praktisch kunt inzetten. 

Na deze workshop:  

 • Ken je de betekenis en onderliggende inhoud van het begrip motivatie en het belang ervan.  
 • Heb je het belang en de werking van het begrip motivatie zelf ervaren.   
 • Weet je hoe je dit binnen je onderwijs kunt toepassen om je groep een boost te geven.  
 • Kijk je anders naar het ‘ongemotiveerde’ kind en het huidige aanbod.  

Pedagogisch optimisme: ieder kind heeft talent

Door Anke Geraads – peuter | kleuter | groep 3 
(wegens grote belangstelling wordt deze workshop 2 keer gegeven in deze ronde, de inhoud is hetzelfde)

Ben je op zoek naar manieren om het beste uit elk kind te halen? In deze workshop starten we vanuit de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en gaan we verkennen hoe we het kind meer eigenaar van zijn eigen ontwikkeling kunnen laten worden.  

Na deze workshop:  

 • Ken je de betekenis en inhoud van pedagogisch optimisme en het belang ervan.  
 • Heb je krachtige praktijkvoorbeelden gezien en een beeld gekregen van de werkwijze en de mogelijke opbrengsten.   
 • Weet je hoe dit in de praktijk toegepast kan worden en hoe je gelijk een start kunt maken met het ‘anders vasthouden’.  
 • Kijk je anders naar je zorgleerlingen en het huidige aanbod.  

Open materialen: spelend leren in groep 1 t/m 3

Door Maartje Postma – kleuter | groep 3 
 
Hoe gebruik je open materialen om het ontdekkende en lerende vermogen bij kinderen te blijven stimulerenDenk bij open materialen aan spel, sociale vaardigheden, samenwerken, executieve functies en cognitieve leerdoeleinden. Tijdens deze workshop verkennen we de materialen, geven voorbeelden en bekijken we hoe deze een plek kunnen krijgen in je eigen werkomgeving.

Na deze workshop: 

 • Hebben de open materialen hun mogelijkheden aan je laten zien. 
 • Kun je morgen al de materialen inzetten en genieten van de ontdekkingstocht van de kinderen. 
 • Weet je hoe je het lerende kind kunt stimuleren om met open materialen aan de slag te gaan.  

12.00 – 13.00 uur - Workshopronde 2

De doorgaande lijn: met spel en thema’s van groep 2 naar 3

Door Gemmie Derksen | kleuters, groep 3 

Hoe ga je als leerkracht om met de overgang van groep 2 naar 3 met behulp van spel en thema’s? In deze workshop bespreken we organisatievormen voor een doorgaande lijn in spelend leren en het thematisch aanbod voor groep 3. We bespreken de voorwaarden en laten aan de hand van voorbeelden zien hoe je het cursorisch aanbod kunt koppelen aan spel en thema’s.  

Na deze workshop: 

 • Heb je verkend welke organisatievormen er zijn om de doorgaande lijn in spel tussen groep 2 en 3 te verbeteren. 
 • Heb je gehoord welke voorwaarden er zijn bij het versterken van de doorgaande lijn.  
 • Weet je wat de kracht is van spelen en thematisch werken en hoe je hier op jouw school mee kunt starten. 

Betrokkenheidsverhogende factoren in de praktijk

Door Lana Goossens – peuter | kleuter | groep 3 

Wat kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker betekenen om een hoge betrokkenheid te bewerkstelligen? Tijdens deze workshop verkennen we met elkaar hoe je vanuit vertrouwen kunt kijken naar ontwikkeling van kinderen. Niet controleren en afvinken, maar streven naar een rijk leerproces, waarin kinderen betrokken zijn. Welke betrokkenheidsverhogende factoren zijn er en wat kun jij doen? 

Na deze workshop: 

 • Heb je verkend hoe je op een procesgerichte manier naar ontwikkeling kan kijken.  
 • Heb je geleerd wat betrokkenheid is en hoe je dat kunt beoordelen. 
 • Heb je tips gekregen om interventies te plegen op de betrokkenheidsverhogende factoren. 

Samen werken aan de kwaliteit in de VVE

Door Elke Daalmans - peuter | kleuter 

Hoe kun je werken aan kwaliteitszorg in de VVE? Wat zijn verplichtingen vanuit het Rijk (inspectiekader, wetgeving)? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hoe kun je samenwerken als voorschoolse organisatie en basisschool aan een doorgaande lijn en dit borgen? Vanuit praktijkvoorbeelden krijg je tips hoe de kwaliteit van VVE een stevige plek kan krijgen binnen de eigen organisatie en tussen organisaties. 

Na deze workshop:

 • weet je hoe je kunt werken aan kwaliteitszorg in de vve. 

Pedagogisch optimisme: ieder kind heeft talent

Door Nicky van Gerwen – peuter | kleuter | groep 3 

Ben je op zoek naar manieren om het beste uit elk kind te halen? In deze workshop starten we vanuit de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en gaan we verkennen hoe we het kind meer eigenaar van zijn eigen ontwikkeling kunnen laten worden.  

Na deze workshop:  

 • Ken je de betekenis en inhoud van pedagogisch optimisme en het belang ervan.  
 • Heb je krachtige praktijkvoorbeelden gezien en een beeld gekregen van de werkwijze en de mogelijke opbrengsten.   
 • Weet je hoe dit in de praktijk toegepast kan worden en hoe je gelijk een start kunt maken met het ‘anders vasthouden’.  
 • Kijk je anders naar je zorgleerlingen en het huidige aanbod.  

Pedagogisch optimisme: ieder kind heeft talent - extra workshop

Door Anke Geraads – peuter | kleuter | groep 3 
(wegens grote belangstelling wordt deze workshop 2 keer gegeven in deze ronde, de inhoud is hetzelfde)

Ben je op zoek naar manieren om het beste uit elk kind te halen? In deze workshop starten we vanuit de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en gaan we verkennen hoe we het kind meer eigenaar van zijn eigen ontwikkeling kunnen laten worden.  

Na deze workshop:  

 • Ken je de betekenis en inhoud van pedagogisch optimisme en het belang ervan.  
 • Heb je krachtige praktijkvoorbeelden gezien en een beeld gekregen van de werkwijze en de mogelijke opbrengsten.   
 • Weet je hoe dit in de praktijk toegepast kan worden en hoe je gelijk een start kunt maken met het ‘anders vasthouden’.  
 • Kijk je anders naar je zorgleerlingen en het huidige aanbod.  

Open materialen: spelend leren in groep 1 t/m 3

Door Maartje Postma – kleuter | groep 3 
 
Hoe gebruik je open materialen om het ontdekkende en lerende vermogen bij kinderen te blijven stimulerenDenk bij open materialen aan spel, sociale vaardigheden, samenwerken, executieve functies en cognitieve leerdoeleinden. Tijdens deze workshop verkennen we de materialen, geven voorbeelden en bekijken we hoe deze een plek kunnen krijgen in je eigen werkomgeving.

Na deze workshop: 

 • Hebben de open materialen hun mogelijkheden aan je laten zien. 
 • Kun je morgen al de materialen inzetten en genieten van de ontdekkingstocht van de kinderen.
 • Weet je hoe je het lerende kind kunt stimuleren om met open materialen aan de slag te gaan.  

14.15 – 15.15 uur - Workshopronde 3

De doorgaande lijn: met spel en thema’s van groep 2 naar 3

Door Gemmie Derksen | kleuters, groep 3 

Hoe ga je als leerkracht om met de overgang van groep 2 naar 3 met behulp van spel en thema’s? In deze workshop bespreken we organisatievormen voor een doorgaande lijn in spelend leren en het thematisch aanbod voor groep 3. We bespreken de voorwaarden en laten aan de hand van voorbeelden zien hoe je het cursorisch aanbod kunt koppelen aan spel en thema’s.  

Na deze workshop: 

 • Heb je verkend welke organisatievormen er zijn om de doorgaande lijn in spel tussen groep 2 en 3 te verbeteren. 
 • Heb je gehoord welke voorwaarden er zijn bij het versterken van de doorgaande lijn.  
 • Weet je wat de kracht is van spelen en thematisch werken en hoe je hier op jouw school mee kunt starten. 

Executieve functies bij het jonge kind

Door Lana Goossens - peuter | kleuter | groep 3

Herken je kinderen in jouw groep die het 'wat' wel goed begrijpen, maar worstelen met het 'hoe'? Mogelijk hebben zij zwakke executieve functies, moeite met zelfsturing. In deze workshop leer je wat de executieve functies zijn en hoe je deze kunt stimuleren. Je verkent je eigen executieve functies en we kijken welke executieve functies je bij het spelen van gezelschapsspellen inzet. 

 • Ken je de betekenis van zelfsturing (executieve functies) en het belang ervan. 
 • Heb je het gebruik van enkele executieve functies zelf ervaren.  
 • Weet je hoe je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van zelfsturing bij kinderen.

Van moetivatie naar motivatie

Door Nicky van Gerwen – peuter | kleuter | groep 3 

Merk je dat de kinderen waarmee je werkt niet altijd gemotiveerd zijn en wel een boost kunnen gebruiken? In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag: ‘Hoe krijg ik kinderen gemotiveerd?’ We verkennen en ervaren hoe je de factoren die bijdragen aan de motivatie praktisch kunt inzetten. 

Na deze workshop:  

 • Ken je de betekenis en onderliggende inhoud van het begrip motivatie en het belang ervan.  
 • Heb je het belang en de werking van het begrip motivatie zelf ervaren.   
 • Weet je hoe je dit binnen je onderwijs kunt toepassen om je groep een boost te geven.  
 • Kijk je anders naar het ‘ongemotiveerde’ kind en het huidige aanbod.

Werken aan zelfsturing in (rollen)spel

Door Lia van Haren - peuter | kleuter | groep 3 

Hoe draagt (rollen)spel bij aan het bevorderen van zelfsturend gedrag? Wat kun jij hier als professional in betekenen? Tijdens deze workshop verkennen we de mogelijkheden van (rollen)spel bij het bevorderen van zelfsturing bij jonge kinderen.  

Na deze workshop: 

 • Weet je hoe (rollen)spel kan bijdragen aan de zelfsturing van kinderen. 
 • Heb je geleerd hoe je het rollenspel meer structuur kunt geven, met behulp van spelscripts.

Het prentenboek centraal bij reflectie op woordenschat in het spel

Door Maartje Postma – kleuter | groep 3

Hoe breng je prentenboeken tot leven en kun je het inzetten als middel in het spel? Hoe kun je er daarnaast voor zorgen dat reflectie op woordenschat terug te zien is in het spel?  

Na deze workshop: 

 • Is verhelderd hoe de 3 fasen van reflectie terug te zien zijn in het spel.  
 • Weet je hoe het prentenboek ook als spelscript kan dienen. 
 • Heb je inspiratie opgedaan hoe prentenboeken tot leven kunnen komen. 
 • Heb je een voorbeeld van hoe deze manier van werken past in de onderbouwgroepen, ook naast een methode.

 

Schrijf je in voor de IDJK