Wie is BCO?

Wij ondersteunen door coaching, advisering, training, scholing en interim management. Bij vragen die zich uitstrekken van goed onderwijs, professionele kwaliteit, beredeneerd ontwikkelingsaanbod realiseren tot het omgaan met vraagstukken rond het individuele kind en groepen kinderen. Van preventief tot curatief.

In schooljaar 2018-2019 hebben wij:

  • 887 projecten uitgevoerd bij 418 opdrachtgevers in heel Nederland
  • 280 behandeltrajecten dyslexie uitgevoerd
  • 340 basisscholen en 12 scholen in het voorgezet onderwijs verder geholpen in hun ontwikkeling
  • 35 gemeenten geadviseerd en ondersteund

Bekijk ook eens ons jaarverslag op 1 A4

Mensen die je raken

*aantallen d.d. juli 2020

BCO is een onderwijsadviesbureau waar circa 100 professionals werken. Onze adviseurs en behandelaren staan voor een positieve en hoopgevende aanpak t.a.v. de ontwikkeling van kinderen en brengen hun kennis en werkwijze op een aanstekelijke manier over aan leerkrachten, kinderen en hun omgeving. Zij denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de eigen kracht van het individuele kind. Ze zijn enthousiast, stralen persoonlijke drive uit en werken uitstekend samen met collega’s en opdrachtgevers. Het is deze aanstekelijke mentaliteit die ons maakt tot de onderwijsadviseurs met de meest bezielende aanpak. Mensen die staan voor hun vak en er samen het beste uit willen halen. Mensen die je raken.

*fotografie door Petra Lenssen Photography