Vacature Raad van Commissarissen

N.v.t. uur

Locatie: Venlo

Wij zijn op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen van BCO. Kun jij mensen raken en wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een echte onderneming met maatschappelijke impact? Solliciteer dan nu.

Naar wie zijn we op zoek?

De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De huidige samenstelling is vijf leden waarin nu twee vacatures ontstaan. Een vacature per direct en een vacature in de zomer van 2023. Gekozen is om nu twee leden te werven die gelijk starten met aandacht voor een goede overdracht. Voor de nieuwe leden wordt gezocht naar ondernemende, vernieuwende mensen met bestuurlijke affiniteit, breed maatschappelijk betrokken, prikkelend en een link met onderwijs- pedagogiek.
 • Van de leden van de RvC wordt gevraagd dat ze allemaal een binding voelen met de missie, ambitie en strategie van de holding en de werkmaatschappij zoals geformuleerd in het koersplan.
 • Als lid ben je onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon).
 • Als lid heb je een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Commitment om alle vergaderingen bij te wonen en daar op voor te bereiden
 • Iedereen brengt aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in (grote) organisaties dan wel toonaangevende organisaties in haar of zijn branche.
 • Elk lid is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, echte teamspelers dus. Iedereen kan boven de stof staan en boven zichzelf.
 • De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar aangevuld met een jaarlijkse heidag met bestuur en RvC en een jaarlijkse uitwisseling met de OR.

Profiel

Wij zijn op zoek naar mensen met het volgende profiel:

Uitdagende vrager
Je stelt de goede vraag en de vraag er achter. Maakt plannen scherper en daagt uit om te doen. Groei ambitie vraagt om een commissaris die het ondernemen snapt en ook de spanning snapt en opzoekt. Dan niet zelf doen, maar de anderen uitdagen het beste uit elkaar te halen. Omdenken, out of the box, het goede gesprek, je helpt mee om dat te zoeken.

Bestuurlijke sparringpartner
Je bent voor de bestuurder en voor je raadsleden een stevige sparringpartner. Brengt inzicht en ervaring mee op soortgelijke rollen. Je voelt je een echte teamspeler en samenwerker. Je werkt, denkt, handelt vanuit het Rijnlandse gedachtengoed. In de scherpte houd je altijd de verbinding en je snapt dat jouw rol ook bescheiden is. Je betrokkenheid is zichtbaar met het werk van BCO en je voelt je thuis in een team waar alles gedeeld kan worden.

De werving & selectie wordt gedaan door het onafhankelijke bureau K+V.

Functie

De RvC onderschrijft de ambitieuze groei van BCO en ziet zichzelf als sparringpartner en coach in de realisatie van de ambities. Ze heeft een daarop afgestemde besturings- en toezichtfilosofie:
 • De bestuurder bestuurt de holding en de werkmaatschappij; de RvC ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de vastgelegde missie en daarbij een excellente performance levert.
 • De RvC houdt afstand ten opzichte van de bestuurder en geeft deze de ruimte die nodig en wenselijk is om tot een excellente performance te komen. Anderzijds staat de RvC ook dichtbij de bestuurder als de omstandigheden daarom vragen.
 • De RvC beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en tot hoofdlijnen van beleid.
 • De RvC kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder.
 • De RvC levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder.

Proces

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Commissarissen. Wij starten met korte ontmoetingen op dinsdag 6 december in de namiddag/avond. Hierin maak jij in drie korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op 13 december in de middag. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvC en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in december tot een benoeming te komen.

Dit zijn wij

We zijn een vooruitstrevend onderwijsadviesbureau dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Met zo’n 100 professionals werken we dagelijks aan de vernieuwing en verbetering van opvang en onderwijs. Dat doen we op een duurzame manier. Met een werkwijze gericht op daadwerkelijke vernieuwing of verbetering. In samenspraak én samenwerking met onze klanten. We nemen niet over en komen niet met kant en klare oplossingen of recepten. Daar zijn vraagstukken te complex voor. Wij geloven in een passende onderscheidende aanpak op maat, afgestemd op de unieke combinatie van onderwijsaanbod, leerbehoeften van kinderen en de kracht van de mensen waar we mee werken. Wij zijn mensen die je raken en je in beweging brengen. Juist om de ontwikkeling van kinderen een stimulans te geven. Daar is het ons om te doen.