Leve het levensecht onderwijs

Klik hier om het bijbehorende artikel te lezen

Bron: Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

Wasmachine en radio

Zoals gezegd laat Laurens de beslissing om een instructie van taal en rekenen te volgen over aan de leerling zelf. “Je moet loskomen van de methode en er als het ware boven gaan hangen. Als je iedereen instructie laat volgen en iedereen hetzelfde laat doen, zit een aantal leerlingen zich al gauw te vervelen. Dat is niet nodig. Kinderen die bij ons zelfstandig aan de slag gaan, zijn soms al om half elf ’s morgens klaar. Vervolgens krijgen ze de tijd om te ontdekken. Zo had ik bijvoorbeeld een wasmachine en radio in de klas staan, dat paste toen bij het thema. Kinderen konden uitvogelen hoe zo’n apparaat in elkaar zit. Van daaruit wordt hun verwondering en nieuwsgierigheid geprikkeld en ontstaan er vragen die ze kunnen onderzoeken. Zo promoot je ook techniek in het onderwijs.”

Verbindingen leggen

Ineke wil vakken als rekenen en taal steeds meer integreren in de thema’s. “Bij het thema over reizen maakten sommige kinderen een folder. Daar mogen natuurlijk geen taalfouten in staan. Een ander thema ging over het bouwen van een carnavalswagen. Daarbij is het belangrijk om goed te rekenen.” Ook belangrijke competenties als samenvatten, beredeneren en samenwerken komen bij dergelijke thema’s aan de orde. “Je legt verbindingen tussen vakken en laat zien dat wat je op school leert in de praktijk gebruikt wordt. Dat is veel leuker onderwijs.”

Veilige omgeving

Leren door onderzoek levert alleen maar voordelen op: kinderen leren hun talenten ontwikkelen, zijn gemotiveerd en komen met meer verhalen thuis, ouders zijn beter betrokken en leerkrachten genieten meer van hun vak en zien dat kinderen gemotiveerder leren. Marlies de Wever: “Bij Harlekijn en De Klink zie je leerkrachten groeien in hun rol. Zij leren ook van elkaar, net als de kinderen.” Het managementteam van beide scholen speelt op de achtergrond een cruciale rol in het veranderingsproces, zegt Marlies. “Zij hebben en geven vertrouwen, spiegelen, vragen door en kennen en ondersteunen de behoeften in leerkrachtvaardigheden. Op die manier kan de verandering duurzaam zijn.” Daarnaast heeft onderzoekend leren nog een belangrijke voorwaarde, stelt ze: een goed pedagogisch klimaat waar respect is voor elkaars ongelijkheid. “Een kind moet zich veilig voelen om vragen te stellen. Een leerling mag op een vraag nooit het antwoord krijgen: weet je dat dan niet? De cultuur moet zijn: wie de meeste vragen stelt, weet het meeste.”

Klik hier om het bijbehorende artikel te lezen