"We gaan nu echt beginnen, samen met jou!"

Uit de praktijk - 27 januari 2016 - Door

Afgelopen zaterdag werd het eindadvies van de commissie Ons Onderwijs 2032 onder leiding van Paul Schnabel gepresenteerd op het Stanislas College in Delft. Tijd om de handen uit de mouwen te steken!

"Laten we het nu echt samen gaan doen", zei leerkracht van het jaar 2014 Femke Cools afgelopen zaterdag tijdens haar 3-minuten-pitch als afsluiting van de overhandiging van het eindadvies van Ons Onderwijs 2032 aan Sander Dekker. Ze kreeg de handen op elkaar.

Er ligt nu een eindadvies dat antwoord geeft op de vraag: "Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen?" Maar welke kennis en vaardigheden hebben leerkrachten nodig om samen met deze leerlingen aan de slag te gaan? De leerkracht is de uiteindelijke innovatie accelerator, hij/zij moet het in de praktijk brengen, het voorleven. 

Het blijft gelukkig niet bij een advies op papier alleen. Tot eind 2016 wordt in zogeheten leerlabs het advies in de praktijk gebracht. Want de waarom-vraag is nu beantwoord, maar de leerkracht wil ook graag een antwoord op de hoe-vraag.

Ik zou er voor pleiten om leerkrachten te stimuleren zelf op zoek te gaan naar een antwoord op de hoe-vraag. Iedere school, omgeving, achtergrond is immers anders en wie kent die praktijk beter dan de leerkracht zelf.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad zegt hier het volgende over: "Het is belangrijk dat leraren het gevoel van eigenaarschap krijgen, dat zij de regisseurs van hun curriculum worden." Dus experimenteer zelf met onderdelen van het advies en durf fouten te maken, zo word je echt eigenaar!

Het is uiteraard ook belangrijk dat de leerkracht hiervoor de ruimte krijgt. Goed leiderschap leidt tot een groei mindset bij leerkrachten: de overtuiging dat je elke dag verder komt als professional en met je leerlingen. Femke deed de oproep al. Ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad vindt dat we het vooral samen moeten doen. "Betrek de voorschoolse educatie, maar ook partijen die na schooltijd veel met kinderen doen zoals de sport- en cultuurverenigingen, het welzijn. Laten we samen met hen het vervolgproces vormgeven." Doe het dus niet alleen, kinderen leren immers niet alleen op school. Welke vaardigheden vonden we ook alweer zo belangrijk voor onze kinderen in de 21ste eeuw? Communiceren, kritisch denken, creativiteit…  en jawel: samenwerken!

Wat we belangrijk vinden voor onze kinderen is ook voor onszelf belangrijk. We zullen het terug moeten zien in manieren van doen, manieren van denken en persoonlijk leiderschap (zie afbeelding). Innofun kan je daarbij ondersteunen. We doen dat al met verschillende scholen die aan de slag zijn of willen gaan om de vertaalslag te maken naar de praktijk. We waren dan ook trots om te zien hoe deelnemers van lopende en afgeronde trajecten van Innofun prominent aanwezig waren afgelopen zaterdag. Een 'thumbs up' voor @FemkeCools en het Stanislas College.

Mijn advies over het verschenen advies: wacht niet af, bekijk het document kritisch, vorm je eigen mening en probeer een vertaalslag te maken naar jouw eigen praktijksituatie  De genoemde vaardigheden zijn nu al belangrijk, voor de kinderen die nu naar school gaan. Die 21e eeuw is immers al ruim 15 jaar bezig en de veranderingen in de samenleving gaan razendsnel.

Heb jij het lef? Doe jij het samen?

Om tot dit eindadvies te komen is er een zeer gedegen traject afgelegd. Dit traject is volledig terug te zien in een prachtig gemaakte interactieve touchcast op www.onsonderwijs2032.nl.