Veranderteams op basisschool Kleur-Rijk in Venlo

Uit de praktijk - 16 april 2019 - Door Marc van de Ven

De leerkrachten van de Venlose basisschool Kleur-Rijk werken in veranderteams aan de vertaling van hun eigen visie naar de praktijk. ‘Het is soms lastig, maar ze gaan ervoor, juist omdat het hun eigen visie is.’

Leerkrachten brengen eigen visie tot leven

Direct als je de lerarenkamer binnenloopt, valt je oog erop: het grote whiteboard met de drie speerpunten uit de visie: thematisch werken, talent ontdekken en eigenaarschap. Onder ieder speerpunt is ruimte voor doelen, acties, succes en evaluatie. ‘Tijdens bordsessies sparren we over de ontwikkelonderwerpen’, vertelt directeur Marianne Sikkema. ‘Welke acties lopen er, wat gaat goed, waar is extra aandacht nodig, welke ideeën zijn er. Maximaal een half uur, een, twee keer per maand, op termijn wellicht vaker. Voordeel van het bord is dat je het iedere dag ziet. Daardoor leeft het. Ook ouders kunnen lezen waarmee we bezig zijn.’

BCO begeleidt herijking visie

Bijna twee jaar staat Marianne inmiddels aan het roer van Kleur-Rijk. ‘Toen ik begon, miste ik een rode draad. Er was een ijzersterke missie – ieder kind gelukkig uniek – en een papieren visie. Een vertaling daarvan naar de praktijk ontbrak. Leerkrachten deden goede dingen, maar niemand keek of activiteiten binnen de visie pasten. Ook opereerden ze vaak alleen. Zo gebruikte één leerkracht mindmaps.’ Onder begeleiding van Mark Froger van BCO herijkte het team de visie. Marianne: ‘Mark prikkelde ons via allerlei werkvormen om out of te box na te denken over welke school we over vijf tot tien jaar willen zijn.’ De school toetste de visie bij ouders en partnerorganisaties als de peuterspeelzaal. ‘Wij liggen midden in een stadskern, we willen graag de spil zijn in die kern. Daarom hebben we de omgeving erbij betrokken en naar hen geluisterd. Op basis van hun opmerkingen is de visie aangescherpt.’

Veranderteams maken ontwikkelplan

De visie kent dus drie speerpunten. Per speerpunt is een veranderteam aangesteld, bestaande uit leerkrachten en een managementteamlid. ‘Ieder veranderteam heeft een schoolbreed ontwikkelplan gemaakt met concrete doelen, acties en evaluatiemomenten’, vertelt Marianne. ‘Hoe komen we tot eigenaarschap, hoe ontwikkelen we talenten en wat voor thema’s kiezen we en hoe voeren we ze uit? Tijdens de bordsessies bespreken we samen steeds de stand van zaken.’ Het maken van een goed ontwikkelplan is geen makkelijke taak, weet Marianne. ‘Maar de teams gaan ervoor, juist omdat het hun eigen visie is. Mark begeleidt hen bij het stellen van doelen in relatie tot de visie en het koppelen van concrete acties daaraan. Tijdens de bordsessies kun je vragen delen, feedback vragen en vertellen waar je tegenaan loopt. Collega’s kunnen je dan stimuleren en tips geven.’

"Ik vind het belangrijk om steeds de waarom-vraag te stellen: waarom doen we dit, past het bij de visie?"

Marianne Sikkema, directeur basisschool Kleur-Rijk in Venlo

Stel jezelf de vraag: waarom?

Stimuleren, coachen, prikkelen, faciliteren: het is ook nadrukkelijk de taak van haarzelf als directeur, zegt Marianne. ‘Ik vind het belangrijk om steeds de waarom-vraag te stellen.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘Al voordat we met dit traject begonnen, was er een paar keer per jaar een talentenmiddag op school. Daar konden ze bijvoorbeeld muziek maken, voetballen of knutselen. Ik heb het team gevraagd: waarom doen we dit op deze manier, wat willen we de kinderen leren? Kunnen zij in één middag echt hun talenten ontdekken of is het een leuke doe-middag? Daarover hebben ze nagedacht. Het is ook in een bordsessie besproken. Resultaat is dat we nu kijken naar wat we willen bereiken met talentontdekking: hoe past het in onze visie en hoe kunnen we dit uitwerken?’

Kleur-Rijk krijgt meer aanmeldingen

Nog niet ieder veranderteam is waar het zijn wil en er valt nog veel te ontdekken, maar Marianne is trots op de manier waarop iedereen bewust en intensief met visie en speerpunten bezig is. ‘Er komt steeds meer duidelijkheid en samenhang’, zegt ze. Positief vindt ze dat leerkrachten en ouders de visie ook uitstralen en verkondigen. ‘Daardoor ziet de buitenwereld het ook. Er wordt positief gepraat over Kleur-Rijk, we zien dat ook terug in het aantal aanmeldingen. Waar voorheen verreweg de meeste kinderen van de naastgelegen peuterspeelzaal naar andere scholen gingen, komt meer dan tachtig procent nu naar ons. We zijn duidelijk op de goede weg.’

Meer informatie: peterdejong@bco-onderwijsadvies.nl.

Open het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2019