Veelgestelde vragen over gepersonaliseerd leren

Uit de praktijk - 2 maart 2018 - Door Erno Mijland

Veel scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs zijn momenteel bezig met het (meer) gepersonaliseerd maken van het leren. Al doende, in de dagelijkse praktijk, lopen de betrokken leerkrachten tegen uitdagingen aan. Wat zijn hun veelgestelde vragen?

Bij gepersonaliseerd leren brengen we leerlingen in een situatie die het mogelijk maakt meer op maat te werken: in je eigen tempo en op je eigen niveau, op basis van eigen interessen, eigen leervoorkeuren, aansluitend bij je individuele (talent)ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren is geen ‘laissez faire’-aanpak, waarbij de leerling maar wat aanrommelt. Integendeel, de rol van de leraar is cruciaal. Hij of zij regisseert, faciliteert, organiseert, inspireert, coacht en… instrueert. En loopt daarbij tegen allerlei uitdagingen aan. Dit zijn vragen die we vaak horen van de scholen waarmee we samenwerken:

 • Hoe volg ik de progressie van al die individuele leerlingen die met verschillende dingen bezig zijn? 
 • Als leerlingen werken in een moderne digitale leeromgeving, hoe kan ik dan goed gebruik maken van de learning analytics die deze systemen bieden?
 • Hoe breng ik dertig verschillende leerlingen elk in hun persoonlijke zone van naaste ontwikkeling?
 • Wat betekent gepersonaliseerd leren voor de inrichting van de fysieke omgeving?
 • Welke faciliteiten hebben we nodig?
 • Gepersonaliseerd leren heeft een divergerend effect. Hoe kom ik ook tot de gewenste convergentie (ook vanuit het emancipatorische doel van onderwijs)?
 • Hoe organiseer ik betekenisvol samenwerken in een gepersonaliseerde context?
 • Als leerlingen zelf keuzes mogen maken, hoe voorkom ik dan dat ze gaan ontwijken wat ze moeilijk en/of vervelend vinden, maar wat wel nodig is?
 • Het opdoen van bepaalde kennis en vaardigheden vraagt om een volgordelijkheid: je moet eerst A beheersen, voordat je naar B kan. Hoe bewaak ik dan het leerproces in een gepersonaliseerde setting?
 • Hoe kan een hybride aanpak eruit zien, waarin ik deels leerkrachtgestuurd en deels leerlinggestuurd werk?
 • Hoe en op welke momenten kan ik toetsen en evalueren?
 • Wat zijn de gevolgen voor leerlingen voor wie de aanpak minder goed past, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsstoornis, hogere of lagere begaafdheid of gedragsproblematiek?
 • Hoe kan ik plezierig en ontspannen mijn werk blijven doen bij al die uitdagingen?