Van opvang naar ontwikkeling

Uit de praktijk - 26 oktober 2018 - Door Marc van de Ven

Kinder Opvang Kerkrade (KOK) heeft afgelopen jaren samen met BCO Onderwijsadvies de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verbeterd. Kinderen ontwikkelen zich nu beter. En de medewerkers? Die zijn trots op wat ze bereiken.

Van links naar rechts: Carmen Debets, Ans Rutten en Carmens collega Christa Smorenburg.

'Ik handel nu gericht op wat het kind nodig heeft'

‘Het gaat toch goed?’ Ook bij KOK reageerden medewerkers op die manier toen een verbetertraject aangekondigd werd. Dat was in 2012; de gemeente had de ambitie om haar jonge burgers zoveel mogelijk kansen te geven. En de Onderwijsinspectie concludeerde dat KOK kon verbeteren op het gebied van onder meer kwaliteitszorg, ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn.

Trots

‘Ans Rutten van BCO heeft het traject begeleid’, zegt Carmen Debets, locatiemanager bij KOK. ‘Vanuit het onderzoek van de inspectie hebben we gevraagd waaraan medewerkers behoefte hadden. Ook zijn we bij collega-voorscholen gaan kijken waarvan de inspectie vond dat ze het goed deden.’ Dit alles resulteerde in een verbeterplan, met onder meer cursussen, coaching en ontmoetingen. Carmen: ‘Iedere zes weken zaten de locaties bij elkaar om ervaringen te delen. ‘Trots op’ was een terugkerend item. Dat motiveerde enorm.’ Plezier en voldoening De medewerkers hadden vooral behoefte aan structuur. Die is er nu door een heldere dagplanning. Het team koos voor één educatief programma: Speelplezier, en de observatiemethode KIJK! 0-7 jaar.

‘We hebben nu ieder kind goed in beeld en handelen gericht op wat het nodig heeft’, zegt Carmen. En dat zien de medewerkers terug in de groei van de kinderen. ‘De nieuwe manier van werken vraagt veel van hen, maar levert ook veel op: meer plezier en voldoening van het werk.’

Ouderbetrokkenheid

Na zes jaar is KOK waar het wil zijn, onder meer dankzij een goede samenwerking met gemeente en BCO. Op één punt zijn nog verbeteringen mogelijk: ouderbetrokkenheid. ‘Wij zien de kinderen tien uur per week, het is belangrijk dat ouders thuis ook aan de ontwikkeling van hun kind werken’, aldus Carmen. ‘Het lukt nog niet altijd om ouders goed te betrekken. Daar werken we aan via een combinatie van VVE Thuis en Opvoedparty.’

Meer informatie bij Ans Rutten via ansrutten@bco-onderwijsadvies.nl

Open het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2018