Themagroepsplan groep 1 en 2 De Violier in Echt

Uit de praktijk - 1 mei 2016 - Door Gemmie Derksen

Een themagroepsplan, werkplan en evaluatie. Met drie handige formulieren werkt basisschool De Violier in Echt doelgericht en efficiënt aan de ontwikkeling van alle kinderen in groep 1 en 2. Leerkrachten Marlies Beckers en Truus Lebens zijn er enthousiast over.

Alles overzichtelijk op één A3

Veel scholen worstelen met opbrengstgericht werken en groepsplannen. Zeker de kleutergroepen. Ook Marlies en Truus zagen er aanvankelijk weinig in. Totdat Gemmie Derksen van BCO Onderwijsadvies hun een overzichtelijk themagroepsplan aanreikte.

Hoe werkt het?

Het hele plan staat op één A3, verdeeld over de zes blokken: spel, rekenen, beeldende activiteiten, bouwactiviteiten, taal en overige activiteiten. ‘Per activiteit schrijven we het basisaanbod op, wat de doelen zijn en welke kinderen verrijking of juist extra ondersteuning nodig hebben’, zegt Marlies. ‘Zo stemmen we het aanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen.’ De leerkrachten maken vier groepsplannen per jaar. ‘Ieder plan bestaat uit een aantal thema’s van elk drie weken’, legt Truus uit. ‘Onderwerpen veranderen dus, maar de doelen blijven hetzelfde. Gaat het bijvoorbeeld om rekenen, dan tel je binnen het thema prentenboek de kleuren en bij het thema Pasen eieren.’

Cyclisch werken en leren

Truus en Marlies werken de globale activiteiten en doelen per thema gedetailleerd uit in een werkplan. Is een thema afgelopen, dan vullen ze de evaluatie in. Marlies: ‘In de evaluatie schrijven we onder meer op of doelen gehaald zijn, of we goed op onderwijsbehoeften hebben ingespeeld en of de aanpak goed en effectief was. Per kind leggen we de vorderingen vast in het kindvolgsysteem KIJK!’ De evaluatie vormt de input voor het werkplan van het nieuwe thema. ‘Daarmee is de cirkel rond.

Placemat

Truus en Marlies zijn blij met de werkwijze. ‘Het themagroepsplan ligt als placemat op het bureau. In één oogopslag zie je activiteiten, doelen en onderwijsbehoeften van kinderen.’ Zorgcoördinator Cindy Lacroix merkt dat het systeem bijdraagt aan opbrengstbewust handelen. ‘De leerkrachten denken goed na over concrete doelen en de onderwijsbehoefte van het kind. Ze werken doelgericht aan zijn ontwikkeling.’

Jonge Kind

Het themagroepsplan op één a3 is een product van de ontwikkelgroep Jonge Kind van BCO Onderwijsadvies. Gemmie Derksen is lid van die groep. ‘We zagen dat veel groepsplannen taal en rekenen in groep 1-2 in een la verdwijnen, om er vervolgens nooit meer uit de komen. Binnen de ontwikkelgroep en met veel input van leerkrachten zijn we tot een aanpak gekomen van een cyclisch proces met een overzichtelijk themagroepsplan op a3-formaat.’

Werkbaar alternatief

De leerkrachten van groep 1 en 2 binnen koepelorganisatie SKOEM, waartoe ook De Violier behoort, hebben dit themagroepsplan naar eigen inzicht aangepast. Gemmie: ‘De zeven scholen van SKOEM pakken veel dingen samen op. Ik begeleid de leerkrachten van groep 1 en 2 bij dit netwerkleren.’ Aanvankelijk wilden de leerkrachten met 'KIJK! Beredeneerd aanbod' aan de slag. Marlies Beckers: ‘Dit werkte niet, het kost simpelweg te veel tijd om dat goed te doen. We waren dan ook blij toen Gemmie met een werkbaar alternatief kwam.’

Spelend leren

Marlies Beckers en Truus Lebens zijn op dit moment binnen SKOEM ambassadeurs in het gebruik van het themagroepsplan. ‘Wij delen ons ervaringen met de collega’s van de andere scholen’, zegt Truus. ‘Zo werken we samen aan onze eigen ontwikkeling. Samen verfijnen we het plan ook verder.’ Als doorgewinterde leerkrachten weten ze dat een kleuter spelend leert en zich in sprongen ontwikkelt. ‘Een methode die voorschrijft wat een kind op een dag moet leren, werkt niet. Daarom integreren we activiteiten als taal en rekenen binnen thema’s. En daarom ook hebben we een ander themagroepsplan dan in de midden- en bovenbouw.’

Doelgericht werken

Gemmie onderschrijft de mening van de leerkrachten. ‘Door het themagroepsplan denken ze goed na over het onderwijs. Ze kijken wie wat nodig heeft, nemen beslissingen, voeren het uit, evalueren en formuleren op basis daarvan nieuwe doelstellingen. Op die manier werken ze doelgericht aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dan heb je geen methode nodig.’ Ben je benieuwd wat BCO Onderwijsadvies voor jou kan betekenen op het gebied van themagroepsplannen of netwerkleren in de groepen 1 en 2?

Neem dan contact op met Gemmie Derksen