Succesvolle implementatie observatie- en registratiesysteem KIJK! 0-4 jaar bij De Verbinding, SPV en ’t Kroontje in Veghel

Uit de praktijk - 8 juni 2020 - Door Guusje Bos

De implementatie van het observatie- en registratiesysteem KIJK! 0-4 jaar is het afgelopen jaar door Lana Goossens en Isa Claassens begeleid voor de opvanglocaties van De Verbinding, SPV en ’t Kroontje in Veghel. Een traject waarin de combinatie training, kartrekkers en coaching een krachtige aanpak bleek.

Binnen elke organisatie hadden Lana en Isa een aanspreekpunt. De organisaties werkten allemaal nog niet met KIJK!, dus het systeem was volledig nieuw voor iedereen.

Basistraining

Ze zijn gestart met een basistraining voor de circa 100 pedagogisch medewerkers van alle locaties. De training bestond uit 4 scholingsbijeenkomsten voor een groep van maximaal 16 personen waarin de volgende inhoud aan bod kwam:

  • Het observeren van betrokkenheid en basiskenmerken;
  • De theoretische uitgangspunten waarop KIJK! gebaseerd is;
  • Kinderen observeren binnen de ontwikkelingslijnen voor 0-4 jaar;
  • Observaties en registraties in het digitale volgsysteem zetten;
  • Een individueel en groepsrapport bekijken en analyseren.

Na het afronden van deze training waren alle pedagogisch medewerkers startbekwaam om met KIJK! te gaan werken.

Kartrekkers

Na de basistraining is er in overleg tussen Lana, Isa en de contactpersonen van de organisaties besloten dat een mooie vervolgstap zou zijn om per organisatie kartrekkers aan te wijzen. Deze kartrekkers hebben als doel om in de toekomst de collega’s op de locaties te coachen in het werken met KIJK!. Zij zijn het aanspreekpunt bij vragen vanuit de praktijk. Een aantal vrijwilligers dienden zich aan als kartrekker en per organisatie ontstond hieruit een projectgroep van 4 á 5 kartrekkers die de collega’s op de locaties verder helpen. Elke projectgroep had minimaal twee keer een bijeenkomst met Lana of Isa waarin ze met elkaar aan de slag gingen om er voor te zorgen dat er sprake was van een goede implementatie en borging. Zo stelde de ene organisatie een beleidsdocument ‘hoe werken wij met KIJK!’ op waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom de implementatie van dit nieuwe systeem. Bij de andere organisatie was het voor de adviseur voldoende om vragen te beantwoorden en mee te denken over de verschillende afspraken die nodig zijn om KIJK! in de praktijk goed werkbaar te laten zijn. En Lana bereidde, naast de bijeenkomsten met de kartrekkers, bij een organisatie ook een studieochtend rondom het werken met KIJK! mee voor zodat de kartrekkers deze vervolgens zelf voor hun collega’s konden verzorgen. Zo zijn de kartrekkers al gelijk in hun rol gezet en konden zij hier vast mee oefenen.

Coaching in samenwerking met de kartrekkers op de werkvloer

De basistraining zorgt ervoor dat elke pedagogisch medewerker kan werken met digitale systeem KIJK! maar zodra ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan in de praktijk komen vaak pas de vragen. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goede implementatie waarbij coaching een waardevolle toevoeging kan zijn. Het was daarom ook mooi dat Lana en Isa dit vanuit BCO verder konden verzorgen om de organisaties nog meer te laten groeien in het gebruik van KIJK!. Nadat de pedagogisch medewerkers al een tijdje aan de slag waren met KIJK! is er gestart met coaching van de medewerkers op de werkvloer. Hierbij zijn ook weer de kartrekkers betrokken. De adviseur van BCO was samen met de kartrekker op elke groep een uur aanwezig om in gesprek te gaan met de medewerkers over zaken waar zij nog vragen over hadden of tegen aan liepen nu ze een tijdje ervaring op hadden gedaan met het werken met KIJK!. Deze coaching had een dubbele functie: de medewerkers op de groepen weer verder op weg helpen in het werken met KIJK! en de kartrekker coaching in hun rol: wat doe je als je voor KIJK! op een groep komt? Welke vragen stel je? Waar let je op? Waar kijk je naar? Met als doel dat de medewerkers in het vervolg bij de kartrekkers terecht kunnen met hun vragen over KIJK! en de adviseur van BCO steeds meer overbodig wordt.

"Wij hebben jullie begeleiding als professioneel en zeer betrokken ervaren."

Ingrid van den Biggelaar, De Verbinding

Succesvolle implementatie

Wat tijdens dit traject goed werkte was dat alle lagen van de organisatie betrokken waren. Hierdoor merk je dat er ruimte was voor het goed wegzetten van het beleid zodat KIJK! op een gedegen manier ingezet wordt. De organisaties weten waarvoor ze het doen en ze doen het met het juiste doel: het goed kijken naar en volgen van de ontwikkeling van kinderen, met als doel om het juiste passende aanbod voor kinderen te creëren. Het is niet alleen een systeem, het is veel meer dan dat.

Meer weten?

Onze gecertificeerde KIJK!-trainers verzorgen trainingen en implementaties voor de kinderopvang en groep 1-2, voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Wil je meer weten over het werken met KIJK!? Neem dan contact op met Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl of 06 285 297 82.