Politieke belangstelling voor eigentijds onderwijs

Uit de praktijk - 9 mei 2016 - Door Erno Mijland

Op basisscholen RKBS De Christoffel in Den Haag en Twickelo in Delden geven leerkrachten met hun leerlingen enthousiast vorm en inhoud aan eigentijds, digitaal ondersteund onderwijs. De scholen doen mee aan het Samsung Smart Education-programma. Beide werden onlangs - op uitnodiging van Michiel Dijkman, manager Corporate Affairs van Samsung - bezocht door geïnteresseerde Tweede Kamer-leden.

Op 18 april was Kamerlid Michel Rog (CDA) te gast in Den Haag. Leerlingen en leerkrachten vertelden de politicus hoe zij in de bovenbouw bezig zijn met digitaal ondersteund leren. In het schoolgebouw is een grote houten kubus geplaatst, waarin individuele en groepswerkplekken zijn ingericht met computers en presentatieschermen. De verschillende hoeken bieden ruimte voor diverse type leeractiviteiten: individueel werken aan eigen werkstukken, in groepen een presentatie voorbereiden. Ook in de klaslokalen maken de leerkrachten volop gebruik van ict. Zo demonstreerde een van de leerkrachten een rekenles, waarbij leerlingen in tweetallen sommen oplossen op een tablet. De leerkracht toont de uitwerkingen van alle groepjes op het digibord en bespreekt ze.

Tjitske Siderius zit voor de SP in de Tweede Kamer. Zij bezocht op 9 mei basisschool Twickelo aan de rand van Delden, gemeente Hof van Twente. Leerlingen lieten hier zien hoe ze stop motion filmpjes maken, kleurplaten maken verrijkt met augmented reality (foto onder), een Lego Mindstorms-robot programmeren en met een app werken aan hun Engelse woordenschat. Op het leerplein zijn werkstations beschikbaar, bijvoorbeeld voor het maken van werkstukken. De school is een van de drie zogenaamde ‘hubs’ binnen de gemeente, die nadrukkelijk een functie hebben om bezoekende collega’s van andere scholen te inspireren.

De Kamerleden waren beide positief verrast, met name over het feit dat digitale middelen vooral ingezet worden vanuit hun toegevoegde waarde voor het leren, zowel van taal en rekenen, als voor nieuwe vaardigheden, zoals programmeren. Leerlingen zijn gemotiveerder, worden meer op maat bediend, werken ‘en passant’ aan hun mediawijsheid en de resultaten van hun werk zijn gemakkelijker meetbaar (bijvoorbeeld bij programma’s als Rekentuin of Snappet) en deelbaar (zoals een zelfgemaakt filmpje of een digitale presentatie). Bij de betrokken scholen zie je verder dat er ook (meer) geleerd wordt buiten het klaslokaal. Ict brengt hiermee niet alleen een rijke leeromgeving, het kan ook een rijke omgeving gemakkelijker geschikt maken voor leren.

Op beide scholen verzorgt Innofun de onderwijskundige ondersteuning als onderdeel van het Samsung Smart Education-programma. Ook begeleidt Innofun leerkrachten in het delen van ervaringen, zowel in fysieke als online ontmoetingen. Op dit moment kent het programma vijf locaties in Nederland, naast Hof van Twente en Den Haag zijn dat Amsterdam, Oost-Groningen en Nijmegen.

Lees ook het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2016 over blended leren op de Haagse basisschool De Christoffel