Opleiding VVE-bekwaam

Uit de praktijk - 31 januari 2018 - Door Marc van de Ven

Bij kindercentrum Huize Zeldenrust in Horst is het inderdaad zelden rustig. Spelend leren en ontdekken staat centraal. Nadat acht pedagogisch medewerkers onlangs de opleiding VVE-bekwaam afrondden, is verdieping aangebracht in het verzorgen van een samenhangend en uitdagend aanbod.

‘Een mindswitch voor iedereen’

Sinds enkele jaren zijn de eisen vanuit het vve-inspectiekader verwerkt in de opleiding tot pedagogisch medewerker. Wie al langer in het werkveld actief is, heeft daarom vaak een aanvullende opleiding nodig.

Mindswitch

Ook assistent-leidinggevende Linda Hoezen ging in opleiding bij BCO Onderwijsadvies. ‘We hebben er heel veel uitgehaald. Als groep konden we de dingen die we leerden meteen in praktijk brengen. De mix van theorie en praktische invulling heeft bij iedereen een mindswitch opgeleverd.’ Ze vervolgt met een voorbeeld: ‘Voorheen waren we vaker bezig om de kinderen een mooi knutselwerkje mee naar huis te geven. Nu hebben we meer aandacht voor het proces waarin kinderen spelenderwijs samen ontdekken en leren.’ Daarmee heeft Linda precies de rode draad beet die door de zes bijeenkomsten van VVE bekwaam loopt. Op welke manier leren kinderen, spelend en ervarend met elkaar, nieuwe woorden en handelingen? Voor alle ontwikkelingsgebieden staat die vraag centraal.

Kosteloze materialen

Het team gaat het ontdekkend en spelend leren verder doorvoeren. De groepsruimtes zullen nog passender ingericht worden om een uitdagender spelaanbod te kunnen creëren. Met ondersteuning van onderwijsadviseur Gerlie Bremmers organiseerde Huize Zeldenrust een thema-avond voor ouders om ze te informeren over deze nieuwe visie. Er kwamen kosteloze materialen op tafel. Wat zou jouw dreumes of peuter doen met scheerschuim, schelpen, doosjes en papier? werd aan de ouders voorgelegd. En wat leert hij daar dan van? Pedagogisch medewerkster Angelique de Römph, die jaren geleden de intensieve vveopleiding ‘Startblokken’ volgde, merkt dat haar collega’s nu meer dezelfde taal spreken. ‘Als een kind een paddenstoel knutselt, hoeft het niet altijd een rood-met-witte-stippen-paddenstoel te zijn. We kijken naar het ontdekkingsproces van het kind, niet naar het productmatige eindresultaat.’

Meer informatie bij: gerliebremmers@bco-onderwijsadvies.nl

Open het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2018