Opleiding tot beeldcoach voor de pedagogisch coaches van Spring Kinderopvang

Uit de praktijk - 19 maart 2019 - Door Germine Meuwissen

De opleiding Video Interactie Begeleiding (VIB) is vanuit BCO voor het eerst aangeboden aan de pedagogisch coaches van Spring Kinderopvang. Vier coaches hebben de tweejarige opleiding succesvol afgerond en delen hun ervaringen.

In het kader van deskundigheidsbevordering van pedagogisch coaches in de kinderopvang is een tweejarige training aangeboden voor individuele coaching met behulp van beeldbegeleiding (VIB).

"Er was echt oog voor iedereen. Ruimte tot groei door de combinatie van theorie, praktijk en reflectie."

Petra Delhez, Pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang

Eerste jaar - aan de slag vanuit een eigen leervraag

In het eerste jaar werd vanuit een leervraag van medewerkers aan de hand van beeldmateriaal uit de eigen praktijk een analyse gemaakt van de interactie, het pedagogisch handelen en de organisatie. Door het bespreken van de beelden worden interventies verkend die aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker. In het eerste jaar lag de nadruk op het hanteren van de principes van basiscommunicatie en het formuleren van een duidelijke leervraag.

"Germine heeft de leerstof geregeld bij moeten stellen: dus het maatwerk was heel fijn!"

Marjo Stals, Pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang

Tweede jaar - begeleidingsvaardigheden en advies vertalen naar de praktijk

In het tweede jaar lag de nadruk op de begeleidingsvaardigheden van de coach en het vertalen van adviezen naar de praktijk. Hierbij werd gezocht naar een balans tussen het ondersteunen van medewerkers en het activeren van hen door het stellen van vragen. Deze kunnen gericht zijn op inhoudelijke programma’s en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk.

"Het fijne was dat je het geleerde en de stof ook meteen in de praktijk kon brengen. Germine stelde hierbij prikkelende vragen waardoor je aan het denken werd gezet."

Ellen Buis, Pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang

Buiten het bespreken van gedrag, werd ook gezocht naar de drijfveren die een medewerker heeft bij het maken van keuzes. Het doel was om de medewerker zelf te laten reflecteren op belemmeringen en vooral compenserende acties. Door middel van vragen hebben we geprobeerd de medewerkers zelf te laten nadenken over vervolgstappen en keuzes hierbij zodat zij zich zelf competent voelen (eigenaarschap).

Meer weten over de opleiding tot beeldcoach of zelf aan de slag? Neem dan contact op met Germine Meuwissen via germinemeuwissen@bco-onderwijsadvies.nl.