Opleiding taalcoördinator: spellen en schrijven - KODW#13

Uit de praktijk - 8 april 2019 - Door Pierre Pas

In de reeks 'Kennissen op de werkvloer' deze keer de vierde vlog over de opleiding taalcoördinator die ik verzorg voor Medilex. Het hoofdonderwerp van deze vierde opleidingsdag was het domein spelling en schrijven met een terugblik op het domein woordenschat.

Twee cursisten hebben met een stappenplan ‘van leerlijn naar leeractiviteit’ een presentatie voorbereid en voeren deze uit tijdens deze bijeenkomst. Het is altijd interessant welke boeiende, vernieuwende inzichten ingebracht worden. Volgende keer staat het domein 'taalbeschouwing en samenhang in taal- en leesonderwijs' centraal.

Wil je meer weten over de opbrengsten van deze opleiding of wil je komend schooljaar deelnemen, abonneer je dan op deze vlog-reeks of stuur een mail aan Sylvia Claessens S.Claessens@medilexonderwijs.nl of aan mij, pierrepas@bco-onderwijsadvies.nl.