Maak een krachtige verbinding tussen ouders en school

Uit de praktijk - 16 februari 2018 - Door Sigrid Bokkers

De veelvoorkomende kloof tussen ouders en school is overal in het nieuws, op televisie en in de sociale media. Hoe ga je als leerkracht hier mee om en breng je beide partijen dichter bij elkaar?

In De Luizenmoeder komt de omgang met ouders in het volgende fragment aan bod.

Juf Ank leert de ouders wanneer je wel en niet mag zwaaien. Hilarisch, maar zeker met een kern van waarheid. Hoe wil je als school omgaan met ouders? Hoe gedragen ouders zich op het schoolplein, naar elkaar en naar de leerkrachten? En hoe kun je als leerkracht op een positieve manier de regie in handen nemen? Ook Roderik Veelo van RTL Z Nieuws blogt over ouders van nu. Hij spreekt hierin over de veeleisende ouder en de impact op leerkrachten.

Aan de andere kant zien we scholen in het werkveld die op zoek zijn naar mogelijkheden om ouders juist meer betrokken te krijgen op de ontwikkeling van hun kinderen. Twee uitersten waar je als leerkracht vast ouders in herkent en waar je regelmatig de ‘last’ van ervaart.

Pedagogische driehoek: leerkracht-ouder-kind

Wat hebben ouders nodig hebben om gezien en gehoord te worden vanuit hun ervaringsdeskundigheid en verantwoordelijkheid? En wat heb je als leerkracht nodig om jouw beroep uit te kunnen oefenen vanuit een professionele houding met de nodige, begrensde inzet en betrokkenheid van ouders? Een interessant vraagstuk en een uitdaging in deze tijd. Het omgaan met ouders wordt door veel leerkrachten namelijk aangehaald als een belangrijke factor in de werkdruk. Een goede relatie tussen ouders en school levert een win-win situatie op in de pedagogische driehoek leerkracht-ouder-kind.

Ga als team in gesprek over ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten willen hetzelfde bereiken: een positieve ontwikkeling van kinderen. Het verschil zit in de weg ernaar toe. Voer daarom het gesprek over de verschillen en overeenkomsten om - gebruik makend van deze verschillen en overeenkomsten – elkaar te versterken. Onderwerpen voor gesprek om de relatie met ouders te versterken:

  • Balans tussen ruimte geven aan ouders en het begrenzen van ouders.
  • Omgaan met verschillende tussen de normen en waarden van ouders en school.
  • Formuleren en uitdragen van heldere verwachtingen van ouders naar leerkrachten toe (in gedrag en naar de prestatie van hun kind) en van leerkrachten naar ouders toe.
  • Gebruik van digitalisering en de sociale media (facebook, twitter) in de communicatie.
  • Formele en informele contacten met ouders afstemmen en op maat maken gedurende het schooljaar.

Welke vragen heb je over ouderbetrokkenheid?

Hebben jullie als school een visie op de omgang met ouders (ouderbetrokkenheid)? Is er duidelijkheid over gedragsverwachtingen ten aanzien van ouders? Hebben alle leerkrachten voldoende vaardigheden om effectieve gesprekken te voeren met ouders? Hebben leerkrachten het gevoel de regie te hebben ten aanzien van ouders? Mogelijk zijn er nog andere vragen die spelen op jullie school of binnen de stichting. Geef in onderstaand formulier aan waar jullie als school het meest tegenaan lopen. Wij zijn heel benieuwd.

Open de vragenlijst

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij gaan graag met jou in gesprek over mogelijkheden om deze vragen te beantwoorden vanuit jullie schoolconcept en toekomstvisie. Vanuit de professionele dialoog met het team en de ouders (klankborgroepen) en waar nodig worden natuurlijk leerlingen erbij betrokken.

Want een krachtige verbinding tussen ouders en school heeft een pedagogisch en didactisch doel voor school én ouders omdat de ontwikkeling van ieder kind voorop staat!

Sigrid Bokkers
sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl | 06-19491904

Bekijk ons aanbod op het gebied van ouderbetrokkenheid