Leerkracht cruciaal bij aanpak pesten

Uit de praktijk - 19 september 2016 - Door Sigrid Bokkers

De laatste jaren is het onderwerp pesten vaak (te vaak?) in de media. Overeenkomsten en verschillen tussen kinderen en volwassenen die niet op een positieve manier worden opgelost maar met ruzie, pesten en zelfs kinderen die van school worden gehaald omdat ze zich niet fijn voelen.

Wat een prachtige metafoor ging pas geleden rond op Facebook. Een leerkracht legt pesten uit met behulp van twee appels. Ze start dit thema op een prachtige, indringende manier. En zo zijn er vele manieren om preventief te werken aan een fijne sfeer. Miranda van Esch heeft hier in haar vorig blog 'Een gelukkige klas: 10 tips voor een positieve groepsvorming' ook aandacht aan besteed.

Week tegen het pesten van 19 – 23 september ‘je doet er toe’

In de landelijke week tegen pesten wordt dit jaar vooral aandacht besteed aan de leerkracht die heel belangrijk is voor de sfeer in de groep. In de eerste fase van het schooljaar (storming) zal jij de norm (norming) samen met de leerlingen moeten vastleggen. En hier pluk je later in het schooljaar de vruchten van (allemaal mooie appels). 
Kijk voor mooie tips en ideeën om dit onderwerp te bespreken in je groep op www.weektegenpesten.com

De aanpak van BCO Onderwijsadvies gaat altijd uit van een preventieve, schoolbrede opzet

Samenwerken aan een veilige, respectvolle leef- en leeromgeving met iedereen. Conflicten en meningsverschillen horen bij het leven. Maar de manier waarop je met een conflict omgaat kan hierbij het verschil maken. Vechten, vluchten óf samen met elkaar naar een oplossing zoeken waar alle partijen zich goed bij voelen. Daarvoor zijn vaardigheden nodig die kinderen, maar zeker ook leerkrachten moeten leren. Niet vóór de kinderen oplossen, maar samen met de kinderen oplossingen zoeken of de kinderen zelf de conflicten laten oplossen (als mediatoren).

Enkele aanpakken waarmee kinderen en leerkrachten dit kunnen leren zijn: SWPBS Schoolwide Positive Behavior Support, De Vreedzame school, KiVa, De Steungroep aanpak, Prima!, Taakspel en Marietje Kessels project. Lees meer over de aanpakken van BCO Onderwijsadvies

Voor meer informatie over verschillende preventieve aanpakken, maar ook curatief wanneer er pestproblematiek speelt, kun je contact opnemen met Sigrid Bokkers en Miranda van Esch.

Wij denken graag met je mee.