Interimmers met een plus

Uit de praktijk - 13 oktober 2018 - Door Marc van de Ven

Je kent BCO als begeleider van ontwikkeltrajecten. Maar je kunt onze adviseurs ook inzetten om interim-opdrachten uit te voeren. Als intern begeleider, teamleider, directeur of bestuurder bijvoorbeeld kunnen ze door hun ervaring en onderwijskundige expertise het verschil maken. Drie voorbeelden.

De teamleider

Adviseur Mirande Neijnens werkt sinds september 2017 als interim teamleider op basisschool De Schalm in Steyl. Ze kwam om een zwangerschapsverlof in te vullen, op een school waar de eindopbrengsten onder druk stonden en de professionele teamcultuur versterking nodig had. ‘Mirande heeft structuur en rust gebracht’, zegt bestuursvoorzitter Hans Soentjens van Kerobei, de stichting waartoe De Schalm behoort. ‘En dat in een moeilijke periode waarin ook nog de directeur gestopt is. Haar taken heeft Mirande deels ook overgenomen. Als interimmer was zij voor het team de constante factor.’ Mirande heeft het team duidelijkheid gegeven, geïnspireerd en gecoacht, aldus Hans. ‘Samen met hen heeft ze een aantal keuzes gemaakt. Daardoor is bij de teamleden het vertrouwen in eigen kunnen teruggekeerd en zijn de leerresultaten van de kinderen verbeterd.’

Binnen Kerobei werken nog twee adviseurs van BCO aan interimopdrachten. ‘We hebben het steeds over een tekort aan leerkrachten, maar ook aan goede leidinggevenden is een tekort’, stelt Hans. ‘Daarom ben ik blij dat BCO prima interimkrachten levert. Ze kennen vaak de school en de cultuur al, zijn sterk in coaching en hebben een goed netwerk. Op De Schalm bijvoorbeeld was een advies nodig over de spelling- en taalmethodiek. Mirande heeft toen een collega ingeschakeld.’ Kerobei heeft het contract met Mirande verlengd tot februari 2019. Hans: ‘We hebben een tweede teamleider aangenomen die ook met zwangerschapsverlof gaat. We zijn blij dat Mirande nog even blijft en voor continuïteit in het managemetn team zorgt.'

De bestuurder

Adviseur Jan-Jos Janssen begon in februari 2017 als interim directeur-bestuurder bij Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). Zijn taak was om de bedrijfsvoering in balans te brengen, rust binnen de organisatie te brengen en de levensvatbaarheid van de organisatie en afzon- derlijke scholen te toetsen. Al die opdrachten heeft hij vervuld, zegt Roland Sniekers, toenmalig bestuursvoorzitter van SKOM. ‘Jan-Jos is een pure professional die weet waar- over hij het heeft’, zegt hij. ‘Hij is kundig, kan goed met mensen omgaan en praat makkelijk; hij weet mensen te motiveren en mee te krijgen in ontwikkelingen. Zijn ervaring als directeur/bestuurder én als adviseur waren voor ons een meerwaarde. Ook heeft hij een groot netwerk en BCO achter zich; extra hulp of specifieke kennis heeft hij snel voorhanden.’

Op basis van het onderzoek naar de levensvatbaarheid adviseerde Jan-Jos om te fuseren. Een geschikte fusiepartner werd gevonden in Stichting Katholiek Onderwijs Echt- Maasbracht (SKOEM). ‘Het was een logische fusiepartner’, aldus Roland. ‘We zijn als de linker en rechter Twix.’ Jan-Jos begeleidde het fusietraject naar de nieuwe stichting Wijzers in onderwijs, die sinds 1 mei 2018 een feit is. Roland Sniekers is lid raad van toezicht van de nieuwe stichting. ‘Jan-Jos is nu geen interimmer meer, maar ondersteunt de fusiestichting in het integratietraject. Zo helpt hij met het opzetten van een nieuw functiehuis, een beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem. Ook ondersteunt hij bij het professionaliseren van de raad van toezicht. Mede dankzij hem zijn we klaar voor de toekomst.’

De directeur

Begin 2018 was er lichte paniek op basisschool De Masten in Rosmalen: de twee leerkrachten van de bovenbouw én de directeur vertrokken tegelijkertijd. ‘Puur toeval’, zegt leerkracht Kirsten Heezius. ‘Maar ouders gaan dan wel denken: Wat is daar aan de hand?’ Anne van Bijnen van BCO Onderwijsadvies begeleidde op dat moment een rekentraject op de school. Zij adviseerde collega Mark Froger als interimdirecteur. Zijn taak: breng de rust terug en vang de vragen van ouders op, zodat de leer- krachten zich op het onderwijs kunnen concentreren. ‘Hij heeft ouders direct duidelijk gemaakt dat ze bij hem moesten zijn’, zegt Kirsten. ‘Zo stond hij ’s ochtends bij de voordeur om ouders welkom te heten. Hij was heel benaderbaar.’

Ook onder de leerkrachten heeft Mark rust gebracht, aldus Kirsten. ‘Hij heeft goed naar ons geluisterd en ons tijd en aandacht gegeven. En iedere vrijdagmiddag kregen we van hem een schriftelijke reflectie op de week. Dat deed hij met humor, persoonlijke complimenten en positivisme. Dat werkte motiverend.’ Daarnaast pakte Mark andere dingen op, zoals een pestprotocol met pestcoördinator, uniformiteit in rapporten, een aantal facilitaire zaken die al wat langer lagen en de re-integratie van een medewerker. Kirsten: ‘Inmiddels zijn we weer op volle sterkte, inclusief een nieuwe directeur. Die overgang is verbazend vlekkeloos verlopen. Ook daaraan heeft Mark een belangrijke bijdrage gehad.’

Heb je behoefte aan een interimkracht van BCO Onderwijsadvies? Neem dan contact op met de relatiemanager in je regio of met Peter de Jong via peterdejong@bco-onderwijsadvies.nl

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2018